Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.

  • 1957 - absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK)
  • 1960 - I. atestácia z Internej medicíny
  • 1966 - II. atestácia z internej medicíny * 1977 - získal titul kandidáta vied, CSc.
  • 1981 - habilitácia
  • 1987 - titul doktora vied. DrSc. vymenovaný za profesora Internej medicíny

Najvýznamnejšie funkcie:

  • 1989 až 2002 - prednosta I. Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave
  • 1997 až 2000 - dekan Lekárskej fakulty UK,  Počas celej profesnej dráhy sa venoval výskumu a prednášal na zahraničných univerzitách v Európe, Japonsku a USA.

Pôsobil ako prezident Slovenskej spoločnosti pre internú medicínu a je čestným členom spoločnos­tí internej medicíny v Poľsku, Amerike a Európe.

Významné ocenenia:

Medaila National Cancer, Tokyo, Dérerova cena, Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, Hynkova medaila, Zlatá medaila LF UK, Cena rektora UK, Cena Ľudovíta Štúra II. stupňa.

Publikačná činnosť:

Napísal vyše 150 odborných a vedeckých statí, má viac ako 100 citácií, je spoluautorom lekárskych skrípt, učebníc a odborných publikácií z oblasti internej medicíny, praktického a rodinného lekárstva, ako aj gastrointestinálnej problematiky, je členom redakčných rád viacerých odborných časopisov.
Vraví sa, že byť lekárom je poslanie, nie povolanie. V prípade profesora Ivana Ďuriša to platí niekoľkoná­sobne. Nielen podľa počtu stoličiek, na ktorých „sedí" alebo sedával, koľko funkcií zastáva, ale podľa toho, ako sa dokáže o medicíne rozprávať a koľko času jej a výchove budúcich medikov venuje. Vravieva štu­dentom, že interná medicína sa azda ani nedá naučiť, ale možno jej rozumieť.

Prečo sa teda dal na tak ťažkú dráhu internistu - medicínskeho polyhistora?

„Asi preto, že interná medicína sa zaoberá celým človekom, rieši vzťahové záležitosti medzi orgánom a organizmom. A možno aj preto, že to bol a azda aj je najťažší odbor medicíny. Lekár by sa mal v človeku vyznať a vyzná sa v ňom - v celom človeku iba všeobecný lekár. Interná preto, lebo ostatné odbory sa mi videli úzko špecializované a potom aj preto, lebo mám rád ťažké veci. Vždy som mal pocit, že to, čo je ťažké, je správne, že ak prekonám pár prekážok, ak ich zdolám, tak to bude oveľa cennejšie víťazstvo, poznanie... Vekom človek už nerád prekonáva prekážky, ale obvykle vždy to, čo sa mi videlo ťažšie, bolo tým správnym riešením," hovorí profesor Ďuriš rozvážne a pokojne.
Keď odpovedá na osobné otázky, tak hovorí krátko, úsečné, akoby chcel dať najavo, že nie je dôvod to rozoberať, (pozn. autorov: Viacerí lekári, ktorých profi­ly aj v tejto knihe prinášame, sú jeho bývalými študent­mi, spolupracovníkmi. Hovorili o ňom iba v super­latívoch - od termínu: je to Boží človek, až po: mimo­riadne vzdelaný, inteligentný, múdry a charizmatický človek). Oveľa prudší tok slov spustí, keď je reč o súčasnej interne, o tom, ako rýchlo sa celý odbor mení.
„Súčasná medicína je rozkúskovaná na mnohé podobné odbory, subšpecializácie. Nielen lekári, ale aj pa­cienti už rozpoznávajú, že im chýba akýsi integrujúci pohľad. Pacient vyšetrený mnohými odborníkmi dostáva diagnózy a liečbu od viacerých odborníkov. Niektoré lieky si vzájomne odporujú vo svojich účinkoch, respektíve na súbežné choroby pôsobia nevhodne. Preto by každý pacient trpiaci viacerými chorobami mal liečbu konzultovať u všeobecného internistu - to je vlastne funkcia internistu."

Dá sa vlastne dnes zvládnuť a naučiť také množstvo poznatkov?

Je naozaj ťažké zvládnuť to množstvo vedomostí, ktoré má dnes medicína o človeku k dispozícii. Práve mo­derná koncepcia internej medicíny sa usiluje riešiť tento problém. Snažíme sa vymedziť hranice. Pokúšame sa vymedziť problémy, o ktoré so má interná medicína zaujímať. Nemala by zachádzať do podrobností, ale skôr riešiť vzťahové záležitosti medzi detailom. Každý lekár, ešte aj špecialista, sa dostáva do situácií, v ktorých nevie, ako ďalej. Ak pozná všeobecné princípy fungovania zdravého alebo chorého organizmu, potom si sám vie odvodiť, čo bude dobré a čo pacientovi asi poškodí. Svet medicíny možno prirovnať k stromu s kmeňom a vetvami. Vetvy - to sú špecializácie medicíny, kmeň - to sú princípy, ktoré vyjadrujú to, čo sa odohráva v celom pacientovom tele, v jeho najdôležitejších orgánoch, či vnútornom prostredí. Vznik špecializácií a superšpecializácií mal za následok vznik nových predmetov a úzke vymedzenie ich náplne. A tak sa stalo, že medik už počas štúdia stráca súvislosti medzi jed­notlivými predmetmi.
Preto má zrejme rád internú, že môže neustále nových a nových študentov presviedčať o potrebe držať sa toho kmeňa. A nielen to. Ide aj o to, že kmeň internista, musí neustále komunikovať s konármi - špe­cialistami. Ak prestanú, bude to na škodu ich samých, medicíny, a samozrejme aj pacienta.
„V organizme človeka prebieha niekoľko dejov naraz, a tie by sme mali poznať v syntéze. Ich súčinnosti. Bolo už obdobie, keď niektorí lekári takmer pochybovali o význame všeobecných internistov. Vyplývalo to z pomerov v internej medicíne. Internisti si rokmi nechávali uberať zo svojich kompetencií, pretože ne­stačili zvládnuť celý odbor. Strácali hematológiu, farmakoterapiu infekcií a viaceré zručnosti. Funkcie, rov­nako ako hodnotenie rtg snímky hrudníka prenechá­vali špecialistom. Pacienti s viacerými chorobami a nadmerné obsadenie kliník špecialistami, ale aj farmakoekonomika veľmi rýchlo poukázali na problémy, ktoré vznikali, keď začali takpovediac vymierať všeobecní internisti - lekári na celého človeka," spomí­na na časy ani nie tak dávne profesor Ďuriš.

Aký je váš postoj k alternatívnej medicíne, ktorá má holistický prístup k pacientovi?

Medicína nie je len veda. Lekárovo umenie (hovoríme o lekároch, ktorí sa venujú aj alternatívnej medicíne, čiže majú klasické medicínske vzdelanie) spočíva v schopnosti počúvať pacienta, porozumieť mu, dokázať sa do neho vcítiť a nájsť to východisko, ktoré je pre pacienta ako človeka optimálne. Pochopiť pacientovu psychiku je neraz jediný kľúč k diagnóze, aj k liečbe.

Na druhej strane, pacient vie byť aj nepríjemný...

Iste. Nie každý pacient je ochotný pripustiť, a teda si ani neprizná, že neporiadok v jeho orgánovom „vnútri" si vyvolal sám neporiadkom vo svojom súkromí alebo vo vzťahoch na pracovisku. Taký pacient sa neraz domáha komplikovaných vyšetrení a medika­mentóznej liečby, ktorá môže byť nielen nákladná pre spoločnosť, ale aj doslova škodlivá pre neho samého. Pohybovať sa v tomto zložitom teréne pred­pokladá mnoho viery, intuície, taktu a je v konečnom dôsledku skôr umením ako vedou.

Aj osveta pacientov je nekonečný príbeh...

Najmä pri súčasnom dramatickom vývoji nových, účinnejších a kvalitnejších liečiv. Tak ako defenzívna medicína je brzdou pokroku, tak bez vývoja a vývinu nových liečiv by nebola medicína na takej úrovni ako dnes.

Čo vás v súvislosti vo vzťahu pacient - lekár vie potrápiť?

Ak pacient núti lekára k preskripcii - predpisovaniu liekov. V ostatnom období tento negatívny jav možno sledovať napríklad v pediatrii. Rodičia nemajú čas zostávať doma s dieťaťom a dožadujú sa rýchlej a účinnej liečby. Ak lekár cúvne a predpíše dieťaťu na virózu antibiotikum, tak to nie je v prospech pacien­ta, ale na upokojenie nárokov rodiča. Ak pacient nemá k lekárovi dôveru, nemá sa u neho nechať liečiť. Podozrievanie nie je dobrá vlastnosť a najmä v medicíne je to veľmi zložité a často nebezpečné. Lekár pod tlakom príbuzných, hrozby právneho postihu často prechádza do defenzívy. Odstupuje od riskantného, často jediného záchran­ného postupu. Komu to prospeje? Aj takéto dôsledky môže mať strata vzájomnej dôvery.

 Boli ste už niekedy vážne chorý, aký ste boli pacient?

Priznávam, žijem vďaka mojim kolegom, pretože som zanedbal svoj zdravotný stav, ale potom som bol asi dobrý pacient, keď som ešte stále tu.

Máte zlozvyky, za ktoré sa sám na seba hneváte?

To by museli o mne povedať iní, aké mám zlozvyky. Práve naopak, myslím si, že s pribúdajúcim vekom sa zo mňa stáva anjel, už toľko nehnevám. Dúfam, že čert vo mne sa už nevráti.

'Vychovali ste si v rodine nasledovníkov?

Deti som odstrašil od medicíny, jeden syn sa radšej dal na kybernetiku, pretože v tomto odbore sa netreba toľko učiť, stačí vraj premýšľať. No a ten druhý o medicíne nikdy neuvažoval.


Článok je prebraný z publikácie Mozaika slovenskej medicíny.


Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

kryonos

To je ten chudý doktor, vysokého veku,,ktorý sa dal zastupovať študakmi, ktorí vyťahovali z pacientov informacie ,a rozposielal pacientov, po vseliakých odboroch, a už nevladali,tak to potom riešili v svojej režii.?
Počul som.Nie je nahodou príbuzný tej pani čo kričí na rôznych plénach?

petronelak

Ta lucia?,S tou satkou?
Ja by som nepustil ženu vo frekventovanom meste pesi,a pod.išiel by som s ňou.
Minule v programe skakala do reči aj ju upozornili.
Akokeby sme ostatní nevedeli čo mame robiť.
Myslim že niektorých občanov predvolavaju, ked tak rozprava o všeličom,
Ta diagnostika čo robia ,schudne človek aj 5 kg.

sidonicka

Chlapci, ten Healt propagoval. strašne dlho ten pan.
Generacia po 50, rokoch až do 90 tich, u nas sa vyvijala poč. systema
určený na mat. štatist. udaje, a nie na všetko možne.
Poprepaja sa a naše udaje budu poletovať všade,a ta energia.
Veď teraz to spracovavajú babenky, ktoré nikoho nepoznajú.
Uvažujem , že nikde nebudem chodiť.Idem do džungle tam je sloboda. Miesto 6 sa ti zobrazí 9 už teraz sa pýtaju,že ktorý si,keď hladaju. Povymyšľajú všeličo.

Textová Inzercia

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc. - ZDRAVIE.sk