Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Nová analýza dát podporuje používanie tiotropia ako počiatočnej udržiavajúcej liečby CHOCHP

Liečba tiotropiom znižuje pokles pľúcnych funkcií u mladých pacientov

Bratislava, 5. október 2009 – Z novej analýzy dát štúdie UPLIFT® (Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium), prezentovanej v septembri pri príležitosti výročného kongresu Európskej pneumologickej spoločnosti (ERS) vo Viedni vyplýva, že podávanie účinnej látky tiotropium pacientom s Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) mladším ako 50 rokov vedie k štatisticky významnému zníženiu miery poklesu pľúcnych funkcií.

V porovnaní s kontrolnou skupinou sa u týchto pacientov potvrdilo až 34-percentné zníženie miery poklesu pľúcnych funkcií (meraného pomocou expiračného objemu vydýchnutého za prvú sekundu úsilného výdychu - FEV1) a zlepšeniu kvality života pacientov (zisťovaného pomocou Respiračného dotazníka Nemocnice Sv. Juraja v Londýne) počas štyroch rokov liečby tiotropiom.

Zistenia štúdie s účasťou 356 pacientov vo veku do 50 rokov tiež ukázali, že mladší pacienti liečení tiotropiom mali o 27 percent nižšie riziko exacerbácie (výrazné zhoršenie symptómov pacienta s akútnym nástupom) oproti kontrolnej skupine (post-bronchodilatačné FEV1, 38 ml/ročne verzus 58 ml/ročne; p=0.01). Exacerbácie (akútne záchvaty dýchavičnosti a iné zhoršenie zdravotného stavu) zhoršujú klinický priebeh ochorenia. Preto liečba tiotropiom, ktorá výrazne znižuje počet exacerbácií, pacientom zlepšuje prognózu choroby a jej klinického priebehu.

“Tieto nové zistenia u mladších pacientov podčiarkujú nevyhnutnosť včasnej diagnostiky a liečby pacientov s CHOCHP, ktorá je pre lekárov ako aj pacientov veľmi dôležitá. Lekári môžu s istotou predpisovať tiotropium pacientom mladším ako 50 rokov, a zlepšiť tak ich kvalitu života ako aj dlhodobo zlepšovať priebeh ochorenia. Tieto nové zistenia ilustrujú účinnosť tiotropia v možnosti zachovania pľúcnych funkcií a ovplyvnenia priebehu ochorenia,“ uviedol v tejto súvislosti profesor Roland Buhl, Prednosta Oddelenia pneumológie University Mainz, Nemecko.

V ekonomicky rozvinutých krajinách je CHOCHP štvrtou najčastejšou príčinou úmrtnosti, pričom sa predpokladá, že do roku 2020 bude treťou najčastejšou príčinou smrti (po ochoreniach srdca a mozgovej cievnej príhode) vo svetovom meradle. CHOCHP negatívne ovplyvňuje fyzickú, psychickú a sociálnu stránku života pacientov, ktorí sú celý život odkázaní na liečbu. Na Slovensku trpí chorobou približne 8 - 16% ľudí vo veku nad 40 rokov. CHOCHP sa však často nesprávne diagnostikuje ako astma a zostáva nediagnostikovaná počas svojich počiatočných štádií. Odhaduje sa, že až 75 % Európanov, ktorí majú CHOCHP nevedia, že touto chorobou trpia.

Ďalšie dôkazy štúdie UPLIFT® podčiarkujú dôležitosť včasnej liečby

Ďalšie dôkazy podporujúce tiotropium ako počiatočnú podpornú terapiu, v súlade s odporúčaniami Globálnej iniciatívy pre CHOCHP (GOLD), pochádzajú zo sekundárnej analýzy dát pacientov bez predošlej udržiavacej terapie v štúdii UPLIFT®, ktoré boli prezentované pri príležitosti výročného kongresu Americkej spoločnosti pre starostlivosť o dýchanie, urgentnú starostlivosť a spánkovú medicínu (ATS) v roku 2009. Táto analýza hodnotila účinnosť tiotropia u pacientov s CHOCHP, ktorí predtým neabsolvovali liečbu s dlhodobo pôsobiacimi β-2 adrenergikami, inhalovanými kortikosteroidmi, teofylínmi alebo anticholinergikami. Výsledky u 403 pacientov, ktorí dostávali tiotropium v porovnaní so 407 pacientmi v kontrolnej skupine ukázali, že tiotropium významne znížilo mieru poklesu pľúcnych funkcií a prinieslo štatisticky významné zlepšenie kvality ich života. Navyše, riziko hospitalizácie pre exacerbácie bolo tiež výrazne znížené u pacientov, ktorým bolo podávané tiotropium oproti tým v kontrolnej skupine.

Tiotropium môže spomaliť vývoj CHOCHP u pacientov vo včasnom štádiu ochorenia (GOLD štádium II), meraného mierou poklesu pľúcnych funkcií. Z vopred špecifikovanej podskupinovej analýzy nedávno publikovanej štúdie v karentovanom časopise Lancet vyplýva, že účinná látka tiotropium znižuje mieru poklesu post-bronchodilatačného FEV1 počas štyroch rokov v porovnaní s kontrolnou skupinou (43 ml/ročne verzus 49 ml/ročne; p=0,024). Užívanie tiotropia vedie k 18-percentnému zníženiu rizika exacerbácií a k 20-percentnému zníženiu výskytu exacerbácií v porovnaní s kontrolnou skupinou. Štádium GOLD II je typickým obdobím, kedy si pacienti začnú uvedomovať, že ich pľúcne funkcie nie sú v norme a začínajú pociťovať dýchavičnosť pri výdychu. Pacienti zvyčajne vyhľadajú lekársku pomoc pre symptómy CHOCHP práve v tomto štádiu.

Viac o CHOCHP

Celoživotné pľúcne ochorenie CHOCHP je charakterizované obmedzením prietoku vzduchu dýchacími cestami pri výdychu. Obmedzenie vzniká v dôsledku zúženia dýchacích ciest a zároveň má aj mimopľúcne, čiže systémové prejavy, ktoré sa spolu s pľúcnou zložkou podieľajú na závažnosti tohto ochorenia. Ochorenie nie je plne zvratné a zvyčajne sa časom zhoršuje. Ľudia s CHOCHP trpia dýchavicou, ktorá môže viesť k ťažkému postihnutiu, pretože v pokročilých štádiách ochorenia sú nedostatočne okysličované životne dôležité orgány.

CHOCHP je civilizačné ochorenie, ktorej vznik je spôsobovaný dlhodobým vdychovaním cudzorodých častíc, resp. plynov. Riziko zvyšuje dýchanie znečisteného vzduchu na pracovisku, kde sa nachádza prach. Jednou z hlavných príčin CHOCHP je však fajčenie cigariet. Riziko ochorenia sa podstatne zvyšuje aj u ľudí, ktorí mali pri narodení nízku pôrodnú váhu, respiračné infekcie v detstve, alebo zaznamenávajú zvýšenú reaktivitu dýchacích ciest na rôzne provokujúce faktory, napríklad vo svojich domácnostiach používajú pece na drevo alebo uhlie alebo ohrievače.

Rizikovým faktorom je aj dedičnosť. Ženy sú touto chorobou ohrozené rovnako ako muži. Kľúčom k prevencii pred rastúcou pravdepodobnosťou predčasnej invalidity alebo smrti je skorá diagnostika tejto choroby. Na Slovensku trpí touto chorobou približne 8 - 16% ľudí vo veku nad 40 rokov. CHOCHP sa však často nesprávne diagnostikuje ako astma a zostáva nediagnostikovaná počas svojich počiatočných štádií. Odhaduje sa, že až 75 % Európanov, ktorí majú CHOCHP, nevedia o tom, že touto chorobou trpia.

Najčastejším symptómom, ktorý upozorňuje na prítomnosť tohto ochorenia, je chronický kašeľ, často s produkciou hlienov. K nemu sa pridružuje zhoršená tolerancia záťaže a dýchavica (napr. pri chôdzi do schodov). Je chybou pripisovať zhoršené dýchanie vysokému veku. Už prvé symptómy, predovšetkým ranný „fajčiarsky“ kašeľ nemožno podceniť. Každého by mali priviesť k lekárovi. Ignorovaním príznakov sa ochorenie pomaly zhoršuje a v konečnej fáze je pacient pripútaný na lôžko a ku kyslíkovému prístroju.

Viac o štúdii UPLIFT®

UPLIFT®, jedna z najväčších štúdií s CHOCHP, ktorá bola vôbec realizovaná, zahŕňala 5 993 pacientov oboch pohlaví s CHOCHP. Štúdia porovnávala tiotropium podávané v množstve 18 µg raz denne s placebom, pričom všetci pacienti mohli pokračovať v ich bežnej predpísanej liečbe pľúcnych ochorení s možnosťou úpravy dávok počas štúdie s výnimkou užívania inhalačných anticholinergík. Prebiehala v 470 mestách 37 krajín sveta. Randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia paralelných skupín začala v decembri 2002. Výsledky štúdie UPLIFT®, ktoré boli prezentované na výročnom kongrese Európskej pneumologickej spoločnosti, ukázali, že tiotropium, ktoré bolo podávané pacientom s CHOCHP, prináša trvalé zlepšenie pľúcnych funkcií počas obdobia štyroch rokov (p<0.001), hoci sa nezmenila miera poklesu pľúcnych funkcií.

Viac o účinnej látke Tiotropium

Liek s účinnou látkou tiotropium je jediným liekom v liečbe CHOCHP, ktorý rozširuje priedušky prostredníctvom unikátnej, predĺženej blokády M3 receptora. Tým tiotropium redukuje napätie hladkého svalstva a rozširuje dýchacie cesty, čo má za následok lepšiu a trvalú funkciu pľúc. Pomáha zmierňovať dýchavicu, zlepšovať pľúcne funkcie, redukovať dráždenie na kašeľ a tým zlepšovať kvalitu života pacienta. Pacienti liečení tiotropiom pociťujú významné zlepšenie vo vykonávaní mnohých každodenných aktivít, ktoré nemohli vykonávať pre nedostatok dychu. Tiotropium predstavuje inhalačnú liečbu CHOCHP, ktorá sa aplikuje len raz denne.

Vďaka účinku, ktorý pretrváva až 24 hodín sa považuje za mimoriadne výhodnú. Znášanlivosť účinnej látky pacientmi potvrdilo viacero klinických štúdií. Oslabený organizmus pacienta CHOCHP si vyžaduje liečbu, ktorá jeho organizmus zbytočne nezaťažuje a neohrozuje jeho životné funkcie. Realizovaná analýza štúdií zameraná na skúmanie pôsobenia tiotropia z hľadiska kardiovaskulárnej bezpečnosti u približne 20 tisíc pacientov s CHOCHP demonštrovala, že pacientom, ktorí dlhodobo užívajú liečbu účinnou látkou tiotropium nehrozí zvýšené riziko predčasného úmrtia, či zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod.

Liek s účinnou látkou tiotropium vyvinula spoločnosť Boehringer Ingelheim a predáva ho spolu so spoločnosťou Pfizer Inc. Tiotropium bolo uvedené na trh v júni 2002, v súčasnosti je na trhu vo viac ako 75 krajinách.


Kontaktná osoba:
Miroslava Smítalová, SEESAME Communication Experts
(+ 421) 43 42 2978, (+ 421) 907 726 211, smitalova@seesame.com

Informácie o spoločnosti:

Boehringer Ingelheim - Skupina Boehringer Ingelheim je jednou z 20 najväčších farmaceutických spoločností na svete so sídlom v Ingelheim, Nemecku. V súčasnosti má vo svete 135 pobočiek v 47 krajinách a zamestnáva 39.800 zamestnancov. Rodinná firma sa od roku 1885 orientuje na výskum, vývoj, výrobu a predaj originálnych produktov s veľkou terapeutickou hodnotou pre medicínu a veterinu. Na Slovensku spoločnosť predáva lieky viazané na predpis a voľnopredajné lieky. Do portfólia voľnopredajných liekov patria Mucosolvan, MuconasalPlus, Geriavit Pharmaton, Guttalax a Antistax. V roku 2008 Boehringer Ingelheim investoval 2.1 miliárd EUR do výskumu a vývoja liekov, pričom značná časť išla na oblasť liekov na predpis. Viac informácií nájdete na stránke www.boehringer-ingelheim.com.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Nová analýza dát podporuje používanie tiotropia ako počiatočnej udržiavajúcej liečby CHOCHP - ZDRAVIE.sk