Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Boehringer Inglheim v onkológii

Tlačová správa

Molekula BIBW 2992 má potenciál stať sa liečbou novej generácie v terapii nemalobunkového pľúcneho karcinómu a nádorových ochorení v oblasti hlavy a krku

Ingelheim, Nemecko, 20. máj 2010 - Nemecká spoločnosť Boehringer Ingelheim predstavila na tohtoročnom stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) v dňoch 4. - 8. júna sľubné výsledky ďalšej zo štúdií prebiehajúceho klinického skúšania účinnej látky BIBW 2992*. Výsledky štúdie preukázali jej účinnosť minimálne na úrovni cetuximabu pri liečbe rakoviny v oblasti hlavy a krku a potvrdili jej účinnosť v terapii nemalobunkových pľúcnych karcinómov s mutáciou EGFR.

Údaje z nedávno realizovanej štúdie preukázali zmenšenie tumoru u 22% pacientov užívajúcich BIBW 2992 oproti 13% pacientov, ktorým bol podávaný cetuximab1. BIBW 2992 je ďalšou generáciou inhibítorov tyrozín-kinázy, ktorá je cielená na receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR/HER1) a na receptor ľudského epidermálneho faktora 2 (HER2). Jeho mechanizmus účinku spočíva v ireverzibilnom naviazaní sa na receptor a je odlišný od všetkých ostatných dostupných foriem liečby v tejto triede2.

“Výsledky potvrdzujúce účinnosť BIBW 2992 minimálne na úrovni cetuximabu majú pre pacientov s nádorovým ochorením hlavy a krku veľký význam,“ hovorí Tanguy Y. Seiwert, MD, zodpovedný riešiteľ štúdie z medicínskeho centra Chicagskej univerzity. „Ide o prvú cielenú terapiu pôsobiacu na receptor rastového faktora EGFR s takou vysokou mierou účinnosti. Tento orálne podávaný liek by v budúcnosti mohol predstavovať alternatívu liečby pre pacientov v pokročilom štádiu rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktorých prognózy k uzdraveniu sú stále veľmi nízke a súčasné možnosti liečby obmedzené.” dodáva Tanguy Y. Seiwert.

Nové údaje výskumu molekuly BIBW 2992 naviac potvrdzujú jej výrazný antinádorový účinok pri liečbe pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s mutáciou EGFR.

Závery štúdie LUX-Lung 23:

 • • U väčšiny pacientov (61%) s bežnou mutáciou EGFR ktorým bola podávaná účinná látka BIBW 2992 bolo zaznamenané výrazné zmenšenie nádoru (merané ako čiastočná odpoveď).
 • • U pacientov s bežnou mutáciou, ktorým bola podávaná látka BIBW 2992 výsledky preukázali pomalú progresiu ochorenia (medián približne 14 mesiacov) a dlhšie obdobie prežívania (medián 2 roky).

Štúdia LUX-Lung 2 je súčasťou programu komplexného klinického skúšania LUX-Lung. V súčasnosti tento klinický výskum zahŕňa viac ako 10 štúdií realizovaných v rôznych častiach sveta.

Klinický program LUX-Lung

Úvodná pivotná štúdia III. fázy klinického skúšania s názvom LUX-Lung 1 skúma účinnosť BIBW 2992 v porovnaní s placebom, pričom obe skupiny pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí boli liečení erlotinibom alebo gefitinibom boli podporené najlepšou štandardnou starostlivosťou (BSC). Výsledky štúdie očakávame v blízkom období.

Štúdia III fázy klinického skúšania LUX-Lung 2 skúma účinnosť BIBW 2992 u neliečených pacientov alebo pacientov po prvej línii liečby chemoterapiou s nemalobunkovým karcinómom pľúc s mutáciou EGFR.

V dvoch ďalších prebiehajúcich štúdiách III fázy klinického skúšania, LUX-Lung 3 a LUX-Lung 6, je účinnosť a bezpečnosť terapie účinnou látkou BIBW 2992 porovnávaná so štandardnou chemoterapiou v indikácii prvej línie liečby nemalobunkového karcinómu pľúc s mutáciou EGFR. Štúdia je realizovaná v rôznych krajinách sveta.

Štúdia III fázy klinického skúšania LUX-Lung 5 je realizovaná globálne u pacientov, ktorí boli liečení erlotinibom a gefitinibom. Ide o prvú randomizovanú štúdiu III fázy klinického skúšania, ktorá skúma, či pacienti pôvodne liečení iba BIBW 2992, budú pozitívne reagovať na BIBW 2992 i naďalej po progresii ochorenia, keď bude látka BIBW 2992 kombinovaná s chemoterapiou.

Boehringer Ingelheim nedávno inicioval štúdiu III fázy klinického skúšania, ktorá hodnotí účinok látky BIBW 2992 pri pokročilej rakovine prsníka (LUX-breast 1).

BIBW 2992 & BIBF 1120*: Najperspektívnejšie skúšané účinné látky onkologického výskumného portfólia spoločnosti Boehringer Ingelheim.

Okrem molekuly BIBW 2992 zahŕňa onkologický výskum spoločnosti Boehringer Ingelheim molekulu BIBF 1120, ktorá sa nachádza v III fáze klinického skúšania liečby pre pokročilé štádium nemalobunkového karcinómu pľúc a ovariálneho karcinómu.

Látka BIBF 1120 je inovatívny trojitý inhibítor angiokinázy, ktorý súčasne pôsobí na tri rastové faktory: receptor vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGFR), receptor pre polypeptidový rastový faktor (PDGFR) a receptor pre rastový faktor fibroblastov (FGFR), pričom všetky zohrávajú kľúčovú úlohu pri formácii krvných ciev.

Doplňujúce informácie:

Nádorové ochorenia v oblasti hlavy a krku
Nádorové ochorenia hlavy a krku sú šiestym najčastejšie sa vyskytujúcim typom rakoviny5 a môžu sa rozvinúť na viac ako 30 miestach v oblasti tkaniva alebo orgánov hlavy a krku4. Väčšinou ide o tzv. skvamózme karcinómy (karcinóm z dlaždicových buniek)6, z ktorých viac ako 90% vykazuje expresiu EGFR7, ktorý je kľúčovým faktorom rastu tumoru.

Rakovina pľúc
Rakovina pľúc je najbežnejším nádorovým ochorením na svete a zabíja viac ľudí ako akákoľvek iná forma rakoviny. V roku 2008 bolo vo svete diagnostikovaných 1,52 miliónov nových prípadov a zaznamenaných 1,31 miliónov úmrtí v dôsledku tohto ochorenia9.

Činnosť Boehringer Ingelheim v oblasti onkológie
Stavajúc na vysokej úrovni a vynikajúcich výsledkoch výskumu v oblasti pľúcnej a kardiovaskulárnej medicíny, metabolických ochorení, virológie a imunológie sa spoločnosť Boehringer Ingelheim upriamila na vývoj inovatívnych liekov proti rakovine. Úzko spolupracujúc s medzinárodnými odborníkmi a mnohými vedúcimi výskumnými onkologickými centrami sa Boehringer Ingelheim usiluje objavovať a vyvíjať nové lieky proti rakovine. Pri tom využíva vedecký pokrok, aj vďaka ktorému napreduje vo vývoji celej rady cielených terapií v rôznych oblastiach nenaplnených medicínskych potrieb vrátane rôznych solídnych a hematologických nádorov.

Súčasný výskum sa zameriava na aktivitu v troch oblastiach: inhibícia angiogenézy, inhibícia transdukcie signálu a inhibícia bunkového cyklu. BIBW 2992 sa nachádza v III fáze klinického skúšania v indikácii nemalobunkového karcinómu pľúc, a FDA (Úrad pre kontrolu liečiv a potravín v USA) mu garantovala rýchlu („fast track“) registráciu v indikácii pre tretiu/štvrtú líniu liečby nemalobunkového karcinómu pľúc. Naďalej prebieha štúdia LUME-Lung III fázy klinického skúšania, ktorá u pacientov v pokročilom štádiu nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC) sleduje účinok BIBF 1120 v kombinácii s liečbou štandardnou druhou líniou chemoterapie. V oblasti inhibície kinázy Boehringer Ingelheim vyvíja inhibítory polo-kinázy 1 (Plk-1), proteíny, ktoré sú zahrnuté v procese bunkového delenia. Tieto molekuly sú vo včasných fázach klinického vývoja.

* BIBW 2992 je skúmanou účinnou látkou, ktorej bezpečnosť a účinnosť zatiaľ neboli úplne preukázané.

Literatúra

 • 1. Tanguy Y. Seiwert et al. BIBW 2992 versus cetuximab in patients with metastatic or recurrent
 • head and neck cancer (SCCHN) after failure of platinum-containing therapy with a cross-over
 • period for progressing patients: Preliminary results of a randomized, open-label Phase II study.
 • Oral presentation at The American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting,
 • Chicago. June 2010.
 • 2. Li D et al. “BIBW2992, an irreversible EGFR/HER2 inhibitor highlyeffective in
 • preclinical lung cancer models.” Oncogene 2008;27:4702-4711
 • 3. Chih-Hsin Yang et al. A Phase II study of BIBW 2992 in patients with adenocarcinoma of the
 • lunch and activating EGFR mutations (LUX-Lung 2). Poster presentation at The American
 • Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting, Chicago. June 2010.
 • 4. MacMillan Cancer Support.
 • http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Headneck/Aboutheadneckcancers
 • /Headneckcancers.aspx. Last accessed 7 May 2010
 • 5. Hunter KD et al. Profiling early head and neck cancer. Nat Rev Cancer. 2005 Feb; 5 (2): 127-35
 • 6. Viviana P. Lutzky. Biomarkers for Cancers of the Head and Neck. Clinical Medicine: Ear, Nose
 • and Throat 2008:1
 • 7. Grandis, J.R. and Tweardy, D.J. Elevated levels of transforming growth factor alpha and
 • epidermal growth factor receptor messenger RNA are early markers of carcinogenesis in head
 • and neck cancer. Cancer Res., 1993. 53:3579–84.
 • 8. Normanno N et al. The ErbB receptors and their ligands in cancer: an overview. Current Drug
 • Targets.2005. May;6(3):243-47.
 • 9. Cancer Research UK. CancerStats Key Facts on Lung Cancer and Smoking. Available at
 • http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/lung/. [Accessed 11 May 2010.]
Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Boehringer Inglheim v onkológii - ZDRAVIE.sk