ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Zubný strojček

Mať krásne, zdravé a rovné zuby je dnes snom takmer každého človeka. Krivé zuby sa proste „nenosia“. Pacienti prichádzajú do ordinácie so žiadosťou o estetickú úpravu pomocou zubného strojčeka, ktorá po úspešnej liečbe iste zvýši sebavedomie a zaistí ľahšie zaradenie do spoločnosti. Neuvedomujú si však druhú podstatnú zložku vady a to je hľadisko funkčné. Krivé zuby a nesprávny zhryz môžu byť zdrojom rôznych zdravotných ťažkostí.

Čo je to ortodoncia?

 • Ortodoncia alebo čeľustná ortopédia je odbor medicíny vo forme nadstavbového stomatologického odboru, ktorý sa zaoberá úpravou postavenia zubov a čeľustí navzájom u detí i dospelých,
 • vďaka veľkému pokroku v ortodoncii je dnes možné liečiť v podstate akúkoľvek nepravidelnosť chrupu fixnými alebo snímateľnými zubnými strojčekami,
 • v zložitejších prípadoch musí niekedy čeľustný ortopéd spolupracovať i s tvárovým chirurgom (vady, ktoré majú svoj pôvod v chybnom postavení či tvare hornej a dolnej čeľuste),
 • okrem samotnej ortodontickej liečby, je dôležitá aj prevencia pred liečbou a udržiavacia fáza po ortodontickej liečbe,
 • ortodontická liečba, jej dĺžka i použitá technika sa líši u jednotlivých pacientov podľa ich konkrétneho problému,
 • základný princíp je aplikácia sily na zub - prerušovaná sila pri snímateľných a kontinuálna sila pri fixných zubných strojčkoch.

Krivé zuby i nesprávny zhryz

Ortodoncia sa zaoberá dvoma základnými skupinami problémov:

 • 1. chybné medzičeľustné vzťahy, t.j. nesprávne vzájomné postavenie čeľustí a zubov (napr. otvorený zhryz - zubné oblúky na seba nedoliehajú, predhryz, obrátený zhryz- opak predhryzu, brada je predsunutá, skrížený zhryz)
 • 2. krivé zuby - do tejto skupiny môžme zaradiť okrem krivých zubov, ktoré sú prerezané v ústach aj zuby retinované- zuby, ktoré sú uložené v kosti a z rôznych dôvodov do úst neprerezali

Mnohí pacienti majú tieto problémy zmiešané.

Čo má vplyv na vznik ortodontickej vady?

 • genetika – dedí sa tvar, počet, veľkosť a farba zubov, veľkosť a tvar čeľustí
 • dýchanie ústami – funkcia tvárových svalov a jazyka formuje rast čeľustí, pri ich nesprávnej funkcii pri dýchaní ústami je dôsledkom úzka horná čeľusť
 • cmúľanie palca – urýchľuje rast hornej čeľuste dopredu
 • predčasná strata mliečnych zubov - dôsledkom nesprávnej výživy a deštrukcie kazom, alebo dôsledkom úrazu. Vznikne tak nedostatok miesta pre zuby stále.
 • zlé držanie tela – sklonená a predklonená hlava a ohnuté ramená prispievajú k retropozícii dolnej čeľuste (zasunutá viac dozadu)
 • iné zlozvyky – vkladanie jazyka medzi zuby, obhrýzanie ceruzky, fajčenie...

Prečo je dôležité mať rovné zuby a správny zhryz?

 • krivé zuby sú ťažšie prístupné čisteniu, takže je vyššie riziko vzniku zubného kazu, zápalu ďasien a úbytku alveolárnej kosti.
 • nesprávny zhryz má vplyv na žuvanie, môže spôsobiť problémy s čeľustným kĺbom, bolesti hlavy a svalov tváre a krku
 • dôležité je aj estetické hľadisko, práve to je hlavná požiadavka pacientov prichádzajúcich do ortodontickej ambulancie

Kedy začať s ortodontickou liečbou?

 • ortodontická liečba je možná v každom veku. Nutne závisí od spolupráce pacienta, čo je u detí niekedy problém. Najlepšie je však dať zuby na správne miesto do osemnástich rokov. Vtedy sa využíva fakt, že čeľuste ešte rastú, zuby sú najlepšie tvarovateľné a navyše liečbu prepláca zdravotná poisťovňa.
 • samostatnú skupinu tvoria pacienti s chybnými medzičeľustnými vzťahmi, kde je potrebná aj chirurgická úprava- posunutie jednej alebo obidvoch čeľustí. Tu je nutné počkať do ukončenia rastu, čo je cca 18 rokov. Ortodontická liečba sa vykonáva u týchto pacientov pred aj po chirurgickej úprave.

Deti s mliečnym chrupom:

 • tzv. včasnú ortodontickú liečbu môžme začať už pred tretím rokom veku dieťaťa, kedy sa snažíme pomocou jednoduchých pomôcok a cvikov odstrániť zlozvyky dieťaťa

Deti so zmiešaným chrupom:

 • najvhodnejšie obdobie pre začiatok ortodontickej liečby, cca 8 rokov
 • už sú prerezané všetky rezáky, máme možnosť predvídať potrebu priestoru pre zuby v bočných úsekoch chrupu
 • dieťa je už schopné nosiť aparát a spolupracovať
 • každé dieťa medzi 7.-10.rokom by malo byť ortodonticky vyšetrené. Mnohým vadám, ktoré sa prejavia pre laika viditeľne až u adolescenta, dokážeme predísť už v zárodku včasnou liečbou. Vyhneme sa tak neskorším závažným komplikáciám.

Dospelí:

 • dospelých pacientov stále pribúda, privádza ich do ambulancie nielen zanedbaná či nedokončená liečba z detstva, ale aj zmeny, ktoré sa objavili až vekom.
 • časté je postupné zhoršovanie postavenia pôvodne pekných zubov, hlavne predných- horných aj dolných
 • tiež často sa riešia stavy po extrakciách stálych zubov so súčasným nedostatkom miesta pre zuby v okolí
 • horná veková hranica pre ortodontickú liečbu nie je stanovená
 • je treba prihliadnuť k biologickému stavu chrupu- stav parodontu, stav alveolárnej kosti
 • pohyb zubov vo viac mineralizovanej kosti je zložitejší a trvá dlhšie
 • k liečbe dospelých sa najčastejšie používa fixný aparát, ale nie je to pravidlom

Čo treba urobiť pred samotnou ortodontickou liečbou?

 • ošetriť chrup u zubného lekára- strojček sa môže nasadiť len ak sú zuby bez kazu a ďasná bez zápalu
 • odstrániť zlozvyky - dýchanie ústami, vkladanie jazyka medzi zuby, cmúľanie prstov, obhrýzanie ceruzky, fajčenie
 • pred zahájením ortodontickej liečby sú dôležité vyšetrenia, ktoré určia rozsah i postup liečby:
  • röntgen čeľustí a zubov
  • odtlačky zubov- na ich základe sa vyrobia v laboratóriu sadrové modely
  • niekedy fotografie

Rozdelenie ortodontických aparátov

Ktorá forma liečby alebo technika sa použije pri liečbe, určí ošetrujúci ortodontista

Fixný zubný strojček

Fixný strojček
 • princíp fixnej ortodoncie je, že na zuby sa pevne nalepia špeciálne ortodontické zámky- brekety.
 • cez ne prechádza špeciálny drôtoblúk, rôznej hrúbky i zloženia, ktorý sa ukotví v ortodontických krúžkoch (kovové) umiestnených v zadnej časti chrupu. Drôt vyvíja na zuby stály tlak.
 • súčasťou liečby je používanie príslušenstva v podobe rôznych pomôcok. Sú to rôzne druhy ligatúr, pružín, háčikov, palatinálnych oblúkov a iného ortodontického príslušenstva, ktoré sa zúčastňuje pri úprave konkrétneho druhu anomálie.
 • 3 typy zámkov: kovové, plastové a keramické. Najkvalitnejšie sú kovové. Plastové a keramické sú priesvitné, výhodnejšie z estetického hľadiska, ale horšie držia na zuboch a ťažšie sa s nimi robia detailné úpravy.
 • zhotovuje sa priamo v ambulancii z jednotlivých súčiastok, čo trvá asi polhodinu
 • existuje špeciálny druh fixného strojčeka – lingválny, kde sú zámky nalepené na zuby z vnútornej strany (jazykovej dole a podnebnej hore). Esteticky sa zdá najvýhodnejší, ale nedajú sa s ním dokonale robiť mnohé úpravy a jeho nasadenie je zložité, preto sa používa minimálne. Navyše je umiestnenie zámkov z vnútornej strany menej pohodlné pre pacienta, zmenší sa tým priestor pre jazyk.
 • kontroly fixného strojčeka sa robia približne raz za mesiac

Snímateľný zubný strojček

Snímateľný strojček
 • princíp ortodontickej liečby so snímateľnými strojčekmi je v nosení špeciálne zhotovených aparátov, ktoré sadajú z úst vybrať
 • zhotovuje ho zubný technik v laboratóriu na základe odtlačkov zubov
 • je vyrobený zo špeciálnych živíc, do ktorých sa účelovo zakomponujú ortodontické skrutky, drôty alebo iné ortodontické prvky, ktoré upravujú konkrétnu odchýlku zubov alebo čeľustí.
 • dva základné typy:
  • funkčný strojček – objemnejší, nedá sa pevne nasadiť na zuby, upravuje vzájomný vzťah čeľustí, funkciu líc, pier, jazyka
  • živicová platnička – menej objemný strojček, dá sa nacvaknúť na zuby
 • najčastejšie sú používané u detí v období rastu, hlavne pri úprave medzičeľustných vzťahov
 • nosí sa hlavne v noci
 • v ponuke sú rôzne farebné materiály, trblietavé pigmenty, deti si môžu vybrať strojček s konkrétnym obrázkom
 • kedy a ako nosiť snímateľné aparáty určí ošetrujúci lekár.
 • detailné rovnanie zubov je ťažké, po vyrastení trvalého chrupu je niekedy vhodné nahradiť ho fixným aparátom

Udržiavací (retenčný) zubný strojček

 • zuby nerovná, najjednoduchší
 • úlohou je zabrániť vyrovnaným zubom aby sa vrátili do pôvodnej krivej polohy, lebo zuby určitý čas po liečbe majú tendenciu vracať sa do svojej pôvodnej polohy
 • môže byť vo forme fólie alebo platničky, do ktorej zuby zapadnú, prípadne je to drôtik prilepený z vnútornej strany zubov

Ako dlho trvá ortodontická liečba?

 • ortodontická liečba je vždy dlhodobá, priemerne trvá 2 až 4 roky
 • závisí na type vady, rozsahu a type žiadaného pohybu
 • liečba snímateľným strojčekom trvá dlhšie ako fixným
 • treba poznamenať, že dôležitým faktorom pri ortodontickej liečbe je spolupráca a disciplína pacienta. Liečbu nie je možné pacientom urýchliť.

Ako sa starať o zubný strojček?

Hygiena

Fixný zubný strojček:

 • zuby s fixným strojčekom je potrebné perfektne čistiť minimálne dvakrát za deň
 • je potrebné vyčistiť všetky plôšky zuba- prednú, zadnú, žuvaciu a obe bočné. Zvláštnu pozornosť venujeme miestam okolo zámkov a krúžkov.
 • základ je klasická zubná kefka, ktorá by mala mať malú hlavičku, mäkké, dorovna zastrihnuté a husté štetinky
 • po vyčistení klasickou kefkou používame medzizubné aj jednozväzkové kefky
 • odporúča sa používať aj ústnu vodu
 • vhodné je navštevovať dentálnu hygieničku, ktorá presne vysvetlí ako zuby so strojčekom správne čistiť a aj zuby profesionálne vyčistí
 • nedodržovanie hygieny býva indikáciou k odstráneniu aparátu a prerušeniu či ukončeniu liečby

Snímateľný zubný strojček:

 • cez deň je opláchnutý uložený v špeciálnom puzdre
 • večer pred vložením do úst strojček opláchnuť
 • raz za týždeň intenzívnejšia starostlivosť- vloží sa do čistiacej nádobky, kde sa nechá 6-8 hodín kúpať v špeciálnom roztoku
 • ak je na strojčeku skrutka, po čistení v roztoku na ňu kvapnúť kvapku jedlého oleja

Potrava

 • potravu krájať na menšie kúsky, tuhšie jedlá hrýzť len zadnými zubami
 • nežuť žuvačky a vylúčiť potraviny ktoré sa lepia na zuby, napr.turecký med
 • nehrýzť príliš tvrdé potraviny
 • vylúčiť potraviny, ktoré nám zaliezajú do zubov aj bez strojčeka, napr.popkorn

Aké môžu byť komplikácie pri nosení zubného strojčeka?

 • po nasadení fixného strojčeka sú zuby citlivé až bolestivé aj zopár dní, najneskôr do 2 týždňov si zuby zvyknú. Citlivosť sa objavuje aj po naaktivovaní strojčeka pri kontrole. Počas týchto dní sa doporučuje mäkká kašovitá potrava a ev.analgetiká v malých dávkach.
 • prvé dni po nasadení fixného strojčeka môže byť aj problém s rozprávaním - artikuláciou
 • zubný strojček pichá do ďasna alebo líca. Rýchla pomoc – nalepenie vosku.
 • odlepí sa zámok, uvoľní krúžok, praskne drôt- hneď sa objednať k ortodontistovi. Rýchla pomoc- ohnutie drôtu, nalepenie vosku.
 • zlomí sa snímateľný alebo udržiavací aparát – hneď sa objednať k ortodontistovi a do kontroly aparát nepoužívať
 • alergická reakcia – nie je častá, ale môže byť alergická reakcia na kovové zliatiny, ktoré obsahujú nikel, alebo na živicu

Najčastejšie chyby pri ortodontickej liečbe

 • neskoro začatá liečba - základným poslaním medicíny je chorobám skôr predchádzať ako ich liečiť. Informovanosť rodičov a pediatrov, ktorí vidia potenciálneho pacienta skôr ako zubár či ortodontista je nesmierne dôležitá.
 • zanedbanie hygieny chrupu - pri nesprávnej hygiene môžu byť zuby po skončení liečby poškodené a estetický výsledok sa tým môže narušiť
 • málo časté preventívne prehliadky u zubného lekára- kontrola výplní, profesionálne vyčistenie zubov
 • vynechávanie kontrol u čeľustného ortopéda
 • nepravidelné nosenie snímateľných a udržiavacích strojčekov
 • zlozvyky- cmúľanie prstov, vkladanie jazyka medzi zuby, obhrýzanie ceruzky, fajčenie

Cena zubného strojčeka

 • Najvyššia úhrada zo zdravotného poistenia - pacienti do 18 rokov so závažnými chybami zhryzu a čeľustí, pacienti s rázštepmi a inými vrodenými chybami čeľustí a tváre (u týchto bez obmedzenia veku)
 • Čiastočná úhrada zo zdravotného poistenia - pacienti do 18 rokov s rôznymi, presne definovanými chybami zhryzu. Pri snímateľnej liečbe detí, rodič doplatí za celu liečbu cca 200 - 300 EUR, pri fixnej liečbe sa doplatky môžu za 2 roky liečby vyšplhať na cca 400-700 EUR.
 • Samoplatcovia - estetické odchýlky bez ohľadu na vek. Fixná liečba v jednom zuboradí cca 500 - 1000 EUR. Je to veľmi individuálne, závisí od ortodontistu a náročnosti liečby, platí sa postupne.

Aj keď je ortodontická liečba dlhodobá záležitosť, vyžaduje perfektnú spoluprácu a trpezlivosť, určite sa oplatí do nej investovať. Okrem toho že budeme mať krásny úsmev, môžme sa zbaviť mnohých obtiaží o ktorých sme ani nevedeli, že s krivými zubami alebo nesprávnym zhryzom súvisia.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Maxik
Detaily

Dobrý deň. Mám fixný strojček už 10 mesiacov. Stále sa mi odlepuje rovnaký zámok na spodnom zube. Už asi 5 krát a potom mi praskne cely drot.. Zámok sa odlepuje cvakaním zubov. A stále mi ho zubarka nalepí a o 3 dni je uz odlepený. Čo je príčinou odlepenia? Čo robit aby sa neodlepoval? Ďakujem.

Angie & Shagya
Detaily

Dobrý deň
Dnes mám prvý krát strojček a už sa mi odlepili 2 bloky -neviem ako sa to vola
Čo mám robit?
K zubarke mám ist až o mesiac

Textová Inzercia

Lyžovačka & wellness v Hoteli Partizán****

Vychutnajte si krásy zimných dní a dokonale zrelaxujte v jednom z najkrajších wellness centier na Slovensku!

Získajte svoj červený hrnček

Pozrite si našu ponuku a do piatich dní ho máte doma.