Všeobecná Nemocnica S Poliklinikou Levoča, A.s.

Upozornenie: Niektoré záznamy v databáze poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už nemusia byť aktuálne. Momentálne pracujeme na veľkej aktualizácii tejto sekcie.

oddelenie (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • JIS pediatrická
 • JlS-jednotka intenzívnej starostlivosti -interná
 • doliečovacie
 • neonatológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • oftalmológia
 • otorinolaryngológia
 • urológia
 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • pediatria
 • psychiatria
 • neurológia
 • vnútorne lekárstvo

ambulancia (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • psychiatrická sexuológia
 • LSPP pre deti - ambulantná
 • LSPP pre dospelých - výjazdová
 • LSPP pre dospelých - ambulantná
 • medicína drogových závislostí
 • pediatrická neurológia
 • cievna chirurgia
 • gynekologická sexuológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • kardiológia
 • algeziológia
 • foniatria
 • hematológia a transfuziológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • oftalmológia
 • otorinolaryngológia
 • úrazová chirurgia
 • urológia
 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • pediatria
 • psychiatria
 • neurológia
 • vnútorne lekárstvo

ambulancia (02)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • oftalmológia
 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • neurológia

ambulancia (03)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • oftalmológia

pracovisko (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • verejná lekáreň

pracovisko jednodňovej ambulantnej starostlivosti (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • oftalmológia
 • otorinolaryngológia
 • urológia
 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo

pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • funkčná diagnostika
 • hematológia a transfuziológia
 • patologická anatómia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • ldinická biochémia
 • rádiológia
 • urológia

stacionár (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • pediatria
 • vnútorne lekárstvo

ústavná pohotovostná služba (01)

Mesto
PSČ 054 01
IČO 36594849
Poskytované služby
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • oftalmológia
 • otorinolaryngológia
 • urológia
 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • pediatria
 • psychiatria
 • neurológia
 • vnútorne lekárstvo

^ Späť na vrch