BELOGENT

crm der 1x30 g (tuba Al)

Prehľad

Upozornenie: Zdroj informáci o cenách je kategorizácia ministerstva zdravotníctva a cenník vzorkovej lekárne. Tieto informácie majú len orientačný charakter.
Názov BELOGENT
Balenie crm der 1x30 g (tuba Al)
PIL Prezrieť príbalový leták
SPC Prezrieť súhrn charakteristických vlastností lieku
ATC Skupina G - Urogenitálny systém a pohlavné hormóny
G02 - Iné Gynekologiká
Podobné produkty Nájsť podobné produkty (rovnaká ATC skupina)
Počet denných definovaných dávok liečiva v balení lieku (DDD) 30,
Kód 26375
Držiteľ BLU-SK
Štát D07CC01
Spôsob úhrady lieku 2,89
Preskripčné obmedzenie S
Indikačné obmedzenia ALG, DER, ORL
Posledná aktualizácia 10.10.2014.

Údaje o liekoch a produktoch sú získané z MZ SR, ŠÚKL, cenníku vzorkovej lekárne a držiteľov registračných licencií

Príbalový leták (PIL)

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

V tejto písomnej informácií pre používateľa:

1. Čo je Belogent a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Belogent

3. Ako používať Belogent

4. Možné vedľajšie účinky

5 Uchovávanie Belogentu

6. Ďalšie informácie

Belogent

Betametazóndipropionát, gentamicín

Dermálny krém

 • Liečivá sú betamethasoni dipropionas (betametazóndipropionát).

 • betamethasoni dipropionas (betametazóndipropionát) 0,64 mg, čo zodpovedá betamethasonum (betametazón) 0,50 mg a gentamicinum (gentamicín) 1 mg v 1 g dermálneho krému

 • Ďalšie zložky sú: chlorocresolum (chlórkrezol), natrii dihydrogenophosphas monohydricus (monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného), acidum phosphoricum (kyselina fosforečná), vaselinum album (biela vazelína), paraffinum liquidum (tekutý parafín), cetomacrogolum 1000 (cetomakrogol), alcohol cetylicus et stearylicus (cetylalkohol a stearylalkohol), aqua purificata (čistená voda).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

1. ČO JE BELOGENT A NA ČO SA POUŽÍVA

Belogent sa dodáva v hliníkovej tube s obsahom 15 alebo 30 g krému.

Belogent je fluorovaný kortikosteroid kombinovaný s gentamicínom určený na miestne použitie na kožu. Má protizápalové, protialergické, protisvrbivé a vazokonstrikčné účinky.

Belogent krém sa používa na liečbu kožných ochorení reagujúcich na lokálnu liečbu kortikosteroidmi u ktorých je alebo sa môže rozvinúť prvotná alebo druhotná bakteriálna infekcia:

- infikované ochorenie kože (akútne, subakútne a chronické formy):

kontaktná alergická dermatitída, seboroická dermatitída, infantilná dermatitída, neurodermitída, intertrigo, numulárny ekzém a dyshidróza,

- infikovaná akútna nealergická dermatitída: fotodermatitída, röntgenová dermatitída, poštípanie hmyzom

- psoriáza, pemphigus benignus chronicus familiae, dermatitis exfoliativa, lichen ruber planus et verrucosus, lichen simplex chronicus, lupus erythematodes chronicus discoides, erythema exudativum multiforme.

Belogent krém sa používa pri kožných léziách infikovaných baktériami citlivými na gentamicín ako sú niektoré kmene streptokokov (alfa- a beta-hemolytické streptokoky), Staphylococus aureus (koagulázapozitívne, koagulázanegatívne kmene a niektoré kmene produkujúce penicilinázu), a gramnegatívne baktérie: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes, E.coli, Proteus vulgaris a Klebsiella pneumoniae.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE BELOGENT

Nepoužívajte Belogent:

- keď ste precitlivený (alergický) na betametazóndipropionát, gentamicín alebo niektorú z ďalších zložiek Belogentu.

- keď máte:

 • vírusové infekcie kože (napr. herpes simplex, varicela, vaccinia )

 • bakteriálne infekcie kože (napr. tuberkulóza kože, syfilis)

 • mykotické (hubové) a parazitárne infekcie kože napr. svrab,

 • periorálnu dermatitídu (zápal kože okolo úst),

 • akné, rosaceu, pyodermiu (hnisavé zápalové ochorenie kože),

 • perianálny a genitálny pruritus

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Belogentu:

 • keď sa u vás pri podaní krému vyskytne kožná reakcia z precitlivenosti (svrbenie, pálenie, začervenanie kože), musíte liečbu okamžite prerušiť.

 • keď Belogent nanášate u detí pod plienky, plienky pôsobia ako oklúzia a zvyšuje sa tak absorpcia liečiva. U detí je okrem toho vyššia možnosť systémovej absorpcie kvôli vyššiemu pomeru povrchu kože k telesnej hmotnosti a kvôli nedostatočne vyvinutému stratum corneum kože. Na liečbu plienkovej dermatitídy je možné použiť iba vtedy, ak je to nevyhnutné.

 • keď máte ochorenie pečene, alebo keď si vaše ochorenie vyžaduje dlhodobé nanášanie Belogentu, váš lekár vás bude starostlivo sledovať, kvôli možnosti zvýšeného vstrebávania betametazónu a/alebo gentamicínu spojeného s celkovými prejavmi (pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky).

 • keď nanášate krém na tvár. Dlhodobé nanášanie krému na tvár sa neodporúča pre možnosť vzniku dermatitídy podobnej rosacee, periorálnej dermatitíde a akné. Nenanášajte krém do očí a ich okolia kvôli možnosti rozvoja katarakty, glaukómu, hubovej infekcie a exacerbácii herpesu.

 • keď nanášate krém na určité časti tela, ako triesla, podpazušie a oblasť v okolí konečníka, kde dochádza k istému druhu prirodzenej oklúzie. Tieto miesta sú pri miestnej liečbe krémom citlivejšie na vznik strií, takže jej nanášanie v týchto oblastiach má byť obmedzené na minimum.

Použitie lieku Beloderm krém u detí mladších ako 12 mesiacov sa neodporúča.

 • Krém nenanášajte na sliznice, nepoužívajte pri liečbe ulcus cruris.

 • V prípade druhotnej hubovej alebo bakteriálnej infekcie informujte svojho lekára, aby zabezpečil vhodnú liečbu.

 • Musíte si zapamätať, že dlhodobá miestna liečba gentamicínom by mohla spôsobiť rozvoj mikroorganizmov odolných voči aminoglykozidom. Preto sa miestne nanášanie u pacientov so zníženou imunitou alebo iných skupín s vysokým rizikom neodporúča.

Gravidita

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Použitie Belogentu sa u tehotných žien odporúča iba v prípade, ak je podľa zváženia lekára liečebný prínos pre tehotnú ženu väčší ako možné riziko pre plod. V týchto prípadoch musí byť nanášanie lieku krátkodobé a obmedzené na malý povrch tela.

Dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Podľa rozhodnutia lekára sa môže Belogent krém podávať u dojčiacich matiek, ale nesmie sa nanášať na pokožku prsníkov pred dojčením a liečba musí byť krátka a obmedzená na malý povrch tela.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Belogent nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

3. AKO POUŽÍVAŤ BELOGENT

Vždy používajte Belogent presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Belogent používajte výlučne na nanášanie na vašu kožu. Tenká vrstva krému sa 2 krát denne nanáša na postihnutú oblasť kože a jemne sa vtrie do celej postihnutej oblasti.

Vyhnite sa kontaktu s očami a nepoužívajte krém v okolí očí. Po vymiznutí akútnych príznakov je možné intervaly medzi nanášaním postupne predĺžiť na 48 a viac hodín. Ošetrené choré plochy sa obvykle nezaväzujú. Liečba trvá spravidla až do vymiznutia príznakov a jej dĺžka závisí od indikácie a priebehu ochorenia a nesmie presiahnuť 3 týždne. Použitie u detí alebo na tvár musí byť obmedzené na 5 dní.

U chronických ochorení je vhodné s liečbou pokračovať ešte 3-7 dní aj po vymiznutí všetkých príznakov, aby sa zabránilo recidíve.

Ak máte dojem, že účinok Belogentu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak ste použili viac Belogentu ako ste mali:

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom použití alebo požití lieku deťmi je nevyhnutné sa okamžite spojiť s lekárom.

Liečba musí byť okamžite prerušená.

Keď je liek nanášaný na veľké plochy porušenej a preto viac priepustnej kože počas dlhšieho obdobia (viac ako tri týždne) a to najmä vtedy, ak je použitý okluzívny obväz a ak sa používa u detí, môže sa vyskytnúť zvýšená resorpcia do celkového obehu a celkové účinky betametazónu a gentamicínu. Celkové prejavy zvýšenej resopcie betametazónu sú hyperglykémia (zvýšená hladina cukru v krvi), glykozúria (objavenie sa cukru v moči), supresia osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička, Cushingov syndróm (guľatá tvár, nezvyčajná únava, malátnosť, depresia, nepravidelný menštruačný cyklus, pokles libida) opuchy, hypertenzia (vysoký krvný tlak), spomalenie rastu a intrakraniálna hypertenzia (len u detí), ktoré sú obvykle reverzibilné a vymiznú po prerušení liečby.

Veľmi zriedkavo, iba v prípade významnej systémovej absorpcie gentamicínu, môže dôjsť k poruchám sluchu a vestibulárneho aparátu s prejavmi tinnitu. Je možné aj poškodenie funkcie obličiek.

Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie pri súčasnom systémovom užívaní ototoxických a nefrotoxických látok, alebo pri predchádzajúcich poruchách obličiek.

Ak ste zabudli použiť Belogent:

Pri vynechaní dávky sa pokračuje v nanášaní v najbližšom pravidelnom čase.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Belogent môže mať vedľajšie účinky.

Belogent sa väčšinou dobre znáša.

Nežiaduce účinky môžu byť lokálne, v mieste podania alebo systémové, spôsobené systémovou absorpciou liečiv. V terapeutických dávkach sú nežiaduce účinky zvyčajne mierne, avšak častým opakovaním sa ich výskyt proporcionálne zvyšuje s povrchom ošetrovanej kože, s dĺžkou použitia a použitia oklúzie.

Lokálne použitie betametazónu môže spôsobiť znížený obsah kolagénu v podkožnej vrstve a následne atrofiu (stenčenie) kože, strie, ekchymózy (malé krvavé bodky) folikulitídu (zápal vlasového folikulu), hypertrichózu a alergickú kontaktnú dermatitídu (začervenanie, opuch, pľuzgieriky na koži), periorálna dermatitída (zápal kože okolo úst). Predĺžená liečba môže spôsobiť pálenie, svrbenie, miestnu hypopigmentáciu (znížená pigmentácia), depigmentáciu, miliariu (znížená funkcia potných žliaz), druhotné infekcie kože (pyodermia, furunkulóza) a hirsutizmus (zvýšený rast ochlpenia). Zriedkavo sa môže objaviť erózia, ulcerácia a macerácia kože.

Pri použití lieku v oblasti v okolí oka sa u vás môže vyskytnúť katarakta (šedý zákal) alebo sekundárny glaukóm (zelený zákal).

Lokálna reakcia na gentamycín sa najčastejšie prejavuje ako kožná reakcia z precitlivenosti s prejavmi vyrážky, pruritu (svrbenie), erytému (začervenanie), opuchu a inými prejavmi, ktoré neboli prítomné pred zahájením liečby.

Veľmi zriedkavo, iba v prípade významnej systémovej absorpcie gentamicínu, môže dôjsť k poruchám sluchu a vestibulárneho aparátu s prejavmi tinnitu (hučanie v ušiach). Je možné aj poškodenie funkcie obličiek.

Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie pri súčasnom systémovom užívaní ototoxických a nefrotoxických látok, alebo pri predchádzajúcich poruchách obličiek.

Systémové nežiaduce účinky betametazónu sa vyskytujú veľmi zriedka, väčšinou pri predávkovaní a zvyčajne po prerušení liečby vymiznú.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.

5. UCHOVÁVANIE BELOGENTU

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chrániť pred mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum použiteľnosti je vyznačený na obale. Po jeho uplynutí nesmiete liek používať. V prípade viditeľných známok poškodenia vráťte liek do lekárne.

Liek sa vydáva len na lekársky predpis.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená {dátum}

október 2005.

Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

BELOGENT ®

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Betamethasoni dipropionas 0,64 mg, čo zodpovedá betamethasonum 0,50 mg (0,05 %) a 1 mg gentamycinum vo forme gentamicini sulfas v 1 g dermálneho krému

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálny krém

Biely homogénny krém.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Belogent krém je indikovaný na liečbu kožných ochorení reagujúcich na lokálnu liečbu kortikosteroidmi u ktorých je alebo sa môže rozvinúť primárna alebo sekundárna bakteriálna infekcia:

- infikované ochorenie kože (akútne, subakútne a chronické formy):

kontaktná alergická dermatitída, seboroická dermatitída, infantilná dermatitída, neurodermitída, intertrigo, numulárny ekzém a dyshidróza,

- infikovaná akútna nealergická dermatitída: fotodermatitída, röntgenová dermatitída, poštípanie hmyzom

- psoriáza, pemphigus benignus chronicus familiae, dermatitis exfoliativa, lichen ruber planus et verrucosus, lichen simplex chronicus, lupus erythematodes chronicus discoides, erythema exudativum multiforme.

Belogent krém sa používa pri kožných léziách infikovaných baktériami citlivými na gentamicín ako sú niektoré kmene streptokokov (alfa- a beta-hemolytické streptokoky), Staphylococus aureus (koagulázapozitívne, koagulázanegatívne kmene a niektoré kmene produkujúce penicilinázu), a gramnegatívne baktérie: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes, E.coli, Proteus vulgaris a Klebsiella pneumoniae.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Belogent krém sa používa na liečbu akútnych vlhkých kožných lézií.

Tenká vrstva krému sa 2 krát denne nanáša na postihnutú oblasť kože a jemne sa vtrie do celej postihnutej oblasti.

Po vymiznutí akútnych príznakov je možné intervaly medzi nanášaním postupne predĺžiť na 48 a viac hodín. Ošetrené choré plochy sa obvykle nezaväzujú. Liečba trvá spravidla až do vymiznutia príznakov a jej dĺžka závisí od indikácie a priebehu ochorenia a nesmie presiahnuť 3 týždne. Použitie u detí alebo na tvár musí byť obmedzené na 5 dní.

U chronických ochorení je vhodné s liečbou pokračovať ešte 3-7 dní aj po vymiznutí všetkých príznakov, aby sa zabránilo recidíve.

4.3 Kontraindikácie

• precitlivenosť na betametazón, gentamicín alebo na niektorú z pomocných látok.

• vírusové infekcie kože (napr. herpes simplex, varicela, vaccinia),

• bakteriálne infekcie kože (napr. tuberkulóza kože, syfilis),

• mykotické a parazitárne infekcie kože (napr. scabies),

• periorálna dermatitída,

• acne, rosacea, pyodermia,

• perianálny a genitálny pruritus.

4.4 Špeciálne upozornenia

Ak sa pri nanesení krému vyskytne kožná reakcia z precitlivenosti (svrbenie, pálenie, začervenanie kože), liečba má byť okamžite prerušená.

Na liečbu plienkovej dermatitídy je možné použiť krém iba vtedy, ak je to nevyhnutné.

Nanášanie lieku pod plienky u detí zvyšuje absorpciu liečiva, pretože plienky pôsobia ako oklúzia. U detí je okrem toho vyššia možnosť systémovej absorpcie kvôli vyššiemu pomeru povrchu kože k telesnej hmotnosti a kvôli nedostatočne vyvinutému stratum corneum kože.

Dlhodobé nanášanie krému na tvár sa neodporúča pre možnosť vzniku dermatitídy podobnej rosacee, periorálnej dermatitíde a akné.

Krém sa nesmie nanášať do oka alebo na kožu v blízkosti oka pre možnosť vzniku katarakty, glaukómu, mykotických infekcií oka a exacerbácii oparu.

Krém sa nemá nanášať na sliznice, nepoužíva sa pri liečbe ulcus cruris.

Určité časti tela, ako ingvíny, axily a perianálna oblasť, kde dochádza k istému druhu prirodzenej oklúzie, sú pri lokálnej liečbe krémom citlivejšie na vznik strií, takže nanášanie Belogent krému v týchto oblastiach má byť obmedzené na minimum.

Použitie lieku Belogent krém u detí mladších ako 12 mesiacov sa neodporúča.

Deti, pacienti s hepatálnou insuficienciou a pacienti vyžadujúci si dlhodobú liečbu a to najmä vtedy, ak je použitý okluzívny obväz, musia byť starostlivo sledovaní, pretože u týchto pacientov môže dôjsť k zvýšenej resorpcii betametazónu a/alebo gentamycínu so systémovými prejavmi (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Systémové prejavy zvýšenej resopcie betametazónu sú retardácia rastu a intrakraniálna hypertenzia (len u detí), supresia osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička, Cushingov syndróm, hyperglykémia a glykozúria. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi vzácne, sú obvykle reverzibilné a vymiznú po prerušení liečby. U týchto pacientov musí byť periodicky kontrolovaná funkcia hypotalamus-hypofýza-nadoblička (kontrola voľného kortizolu v moči a v plazme, test stimulácie ACTH). Ak dôjde k supresii osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička má byť používanie lieku Belogent krém prerušené t.j. má byť znížená frekvencia nanášania alebo má byť používanie lieku nahradené použitím menej účinného kortikosteroidu. Príznaky z vysadenia (horúčka, myalgia, artralgia, slabosť) sa vyskytujú zriedkavo a pri ich výskyte je potrebná systémová substitučná kortikosteroidová terapia.

V prípade sekundárnej bakteriálnej alebo mykotickej infekcie kožných lézií, sa musí začať s antibakteriálnou, resp. antimykotickou liečbou.

Neodporúča sa použitie krému do vlasatej časti hlavy.

Je nutné mať na zreteli, že dlhodobá lokálna aplikácia gentamicínu môže viesť k vzniku rezistencie na aminoglykozidy, a preto sa lokálne použitie lieku neodporúča u pacientov so zníženou aktivitou imunitného systému alebo u iných skupín pacientov s vysokým rizikom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6 Používanie v gravidita a počas laktácie

Gravidita

Nie sú k dispozícii spoľahlivé štúdie o možných teratogénnych účinkoch lokálne podávaných kortikosteroidov u gravidných žien. Nie sú k dispozícii ani spoľahlivé štúdie o možných teratogénnych účinkoch lokálne podávaného gentamicínu u gravidných žien. Belogent krém sa preto u gravidných žien odporúča iba v prípade, ak podľa zváženia lekára terapeutický prínos pre gravidnú ženu je väčší ako možné riziko pre fetus. V týchto prípadoch musí byť podávanie krátkodobé a obmedzené na malý povrch tela.

Laktácia

Nie je známe, či lokálne podávané kortikosteroidy vrátane betametazónu môžu vyvolať dostatočnú systémovú resorpciu, ktorá by zapríčinila prestup merateľného množstva uvedených liečiv do materského mlieka. Existujú však údaje, že ak sa systémovo podávané kortikosteroidy vylúčia do materského mlieka, tak len v množstve, ktoré nemá škodlivý účinok na dojča.

Systémovo podávaný gentamycín prestupuje do materského mlieka, ale pravdepodobne nespôsobuje škodlivé účinky na dojča.

Podľa rozhodnutia lekára, ak terapeutický prínos pre dojčiacu ženu je väčší ako možné riziko pre dojča, môže sa Belogent krém podávať u dojčiacich matiek, ale nesmie sa nanášať a na pokožku prsníkov pred dojčením a liečba musí byť krátka a obmedzená na malý povrch tela.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Belogent krém nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky môžu byť lokálne, v mieste podania alebo systémové, spôsobené systémovou absorpciou liečiv. Nežiaduce účinky betametametazónu v kombinácii s gentamycínom počas lokálneho podávania v terapeutických dávkach sú zvyčajne mierne. Ich výskyt a riziko sa proporcionálne zvyšuje v závislosti od povrchu a stavu ošetrovanej kože, s dĺžkou použitia a použitia oklúzie.

Systémové nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi zriedka, väčšinou pri predávkovaní a zvyčajne po prerušení liečby vymiznú.

Lokálne nežiaduce účinky

Môže sa objaviť pocit pálenia, svrbenia, folikulitída, akné, hypopigmentácia, atrofia kože, strie, hypertrichóza, periorálna dermatitída, ekchymóza, sekundárne infekcie kože (pyodermia, furunkulóza), hirsutizmus.

Pri použití lieku v periorbitálnej oblasti sa môže vyskytnúť katarakta alebo sekundárny glaukóm.

Zriedkavo sa môže objaviť miliaria rubra charakterizovaná objavením sa vezikuly, ako i erózia, ulcerácia a macerácia kože.

Lokálna reakcia na gentamycín sa najčastejšie prejavuje ako kožná reakcia z precitlivenosti s prejavmi vyrážky, pruritu, erytému, opuchu a inými prejavmi, ktoré neboli prítomné pred zahájením liečby.

Celkové nežiaduce účinky

Perkutánna absorpcia betametazónu sa môže prejaviť celkovými nežiaducimi účinkami, ako je hyperglykémia, glykozúria, supresia osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička a Cushingov syndróm (guľatá tvár, nezvyčajná únava a malátnosť, mentálna depresia, nepravidelný menštruačný cyklus, pokles libida), edémy, hypertenzia, hypokalémia, pokles hladiny bielkovín, retardácia rastu, intrakraniálna hypertenzia (len u detí), ktoré sú reverzibilné a odznejú po vysadení liečby.

Veľmi zriedkavo, iba v prípade významnej systémovej absorpcie gentamicínu, môže dôjsť k poruchám sluchu a vestibulárneho aparátu s prejavmi tinnitu. Je možné aj poškodenie funkcie obličiek.

Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie pri súčasnom systémovom užívaní ototoxických a nefrotoxických látok, alebo pri predchádzajúcich poruchách obličiek.

4.9 Predávkovanie

Pri nanášaní lieku na rozsiahle oblasti porušeného a preto permeabilnejšieho povrchu kože dlhší čas (viac ako tri týždne), pri použití okluzívneho obväzu a u detí môže dôjsť k zvýšenej absorpcii liečiv do systémového obehu a k prejavom systémových nežiaducich účinkov (pozri časť 4.8).

Mimoriadne vzácne, iba v prípadoch významnej systémovej absorpcie gentamicínu pri jeho dlhodobej aplikácii na rozsiahle a porušené oblasti kože, a to najmä u pacientov, ktorí súčasne užívajú ototoxické alebo nefrotoxické látky alebo u pacientov s predchádzajúcou poruchou funkcie obličiek, je možnosť vzniku poruchy sluchu a vestibulárneho aparátu s prejavmi tinnitu a poruchy funkcie obličiek.

Liečba predávkovania:

Prerušenie podávania lieku a zavedenie symptomatickej liečby s obvyklými postupmi pre zachovanie normálnych funkcií organizmu.

Pri liečbe predávkovania sa môžu zriedkavo vyskytnúť príznaky z vysadenia (horúčka, myalgia, artralgia, slabosť) a pri ich výskyte môže byť potrebná systémová substitučná kortikosteroidová terapia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, kombinácia kortikosteroidu s antibiotikom

ATC kód:D07CC01

Betametazón,syntetický fluorovaný kortikosteroid na lokálne podanie, má silné protizápalové, imunosupresívne a antiproliferatívne účinky. Je syntetickým derivátom prednizolónu s vysokou kortikosteroidnou aktivitou pri nevýznamnom mineralokortikoidnom účinku. Presný mechanizmus lokálnej kortikosteroidnej aktivity nie je známy, ale považuje sa za ňu kombinácia antiflogistického, imunosupresívneho a antiproliferatívneho účinku, z ktorých je najvýznamnejší nešpecifický antiflogistický účinok. Kortikosteroidy difundujú bunkovou membránou a vytvárajú komplexy so špecifickými receptormi v cytoplazme, ktoré prenikajú do bunkového jadra, viažu sa na DNK (chromatín) a stimulujú transkripciu mRNK a tým syntézu rôznych enzýmov zodpovedných za protizápalové pôsobenie lokálne podávaných kortikosteroidov. Kortikosteroidy znižujú tvorbu, uvoľňovanie a aktivitu chemických mediátorov zápalu (kinínu, histamínu, lyzozómových enzýmov, prostaglandínov a leukotriénov). Kortikosteroidy tiež inhibujú dilatáciu krvných žíl a zvýšenú permeabilitu ich stien a tým znižujú prienik leukocytov a makrofágov do miesta poškodenia. Vazokonstrikčné pôsobenie znižuje extravazáciu séra a vznik edému. Kortikosteroidy tiež pôsobia imunosupresívne na typ III a IV hypersenzitívnych reakcií inhibíciou toxickej aktivity komplexu antigén-protilátka v stenách ciev, ktorý vyvoláva alergickú kožnú vaskulitídu a inhibíciou aktivity lymfokinínov, cieľových buniek a makrofágov, ktoré spolu vyvolávajú reakciu podobnú alergickej kontaktnej dermatitíde. Kortikosteroidy tiež zabraňujú prístupu senzibilizovaných T-lymfocytov a makrofágov k cieľovým bunkám.

Gentamicín je aminoglykozidové antibiotikum s výrazným baktericídnym účinkom. Inhibuje syntézu proteínov v baktériách väzbou na špecifický receptor proteínu v podjednotke 30S bakteriálnych ribozómov a zasahuje do vytvorenia komplexu medzi mRNA a podjednotkou 30S. Dochádza k chybnému čítaniu DNA a následnej tvorbe nefunkčných proteínov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Rozsah perkutánnej absorpcie lokálne podávaného betametazónu závisí od rôznych faktorov, ako sú vehikulum, integrita epidermálnej bariéry a použitie okluzívneho obväzu. Lokálne podávané kortikosteroidy sa môžu absorbovať normálnou intaktnou kožou v malej miere, zatiaľ čo prítomnosť zápalových procesov v koži alebo použitie okluzívneho obväzu zvyšuje rozsah absorpcie.

Betametazón sa v koži lokálne nemetabolizuje a z kože sa eliminuje odlučovaním stratum corneum a jeho stieraním z povrchu kože.

Po absorpcii kožou sa farmakokinetika lokálne podávaných kortikosteroidov podobá farmakokinetike systémovo podávaných. Systémová absorpcia po lokálnom podaní je približne 12-14%. Približne 64% betametazónu sa viaže na plazmatické proteíny, distribučný objem je 1,4 l/kg. Betametazón sa metabolizuje primárne v pečeni a metabolity sú z väčšej časti vylučované žlčou a z menšej časti obličkami (iba okolo 5%).

Gentamicín je cez intaktný povrch kože absorbovaný v nevýznamných množstvách, zatiaľ čo jeho absorpcia cez porušenú kožu môže dosiahnuť až 5%. Podobne ako ostatné aminoglykozidy sa gentamicín málo viaže na plazmatické proteíny a je vylučovaný takmer výhradne glomerulárnou filtráciou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie na zvieratách dokazujú, že kombinácia betametazónu a gentamicínu pre lokálne použitie sa dobre znáša.

Toxicita po jednorazovom podaní

LD50 myší a potkanov po p.o. podaní :

betametazóndipropionát

LD 50 u potkanov > 4g/kg

LD 50 u myší > 5g/kg

Po jednorazovej aplikácii vykazuje gentamicín relatívne nízku toxicitu. Po perorálnej aplikácii u myši bola LD50 vyššia ako 11g/kg. Po subkutánnej aplikácii psom dochádzalo po dávke 66mg/kg k ich úmrtiu medzi 6-10dňom po aplikácii

Toxicita po opakovanom podaní

Po opakovanej perkutánnej aplikácii betametazónu v dávkach vyšších ako dávky terapeutické sa nepozorovali žiadne známky chronickej toxicity.

Podobné údaje sa uvádzajú aj pre gentamicín. Avšak pri parenterálnom podaní gentamicínu v dávke 40mg/kg po dobu 14 dní došlo k rozvoju ototoxicity a nefrotoxicity.

Kancerogenita

Nie sú žiadne informácie o kancerogenite betametazónu a gentamycínu.

Mutagenita a teratogenita

Nie sú žiadne informácie o mutagenite betametazónu a gentamycínu.

Pri systémovom podaní kortikosteroidov laboratórnym zvieratám sa vyskytli teratogénne účinky už pri relatívne nízkych dávkach. Silne účinné kortikosteroidy vykazovali teratogénne účinky dokonca i po perkutánnom podávaní laboratórnym zvieratám. Avšak teratogénna aktivita betametazónu, ktorý je rovnako klasifikovaný ako silne účinný kortikosteroid, nebola týmto spôsobom testovaná.

Po intramuskulárnom podaní betametazóndipropionátu králikom v dávke 0,05 mg/kg bol zaznamenaný jeho teratogénny účinok. Použitá dávka je však 26 krát vyššia ako odporúčaná dávka pre lokálne použitie. Fetálne abnormality zahrňovali umbilikálnu herniu, cefalokélu, rázštep podnebia.

Niektoré aminoglykozidy môžu vyvolať poškodenie plodu. Pokusy na potkanoch a králikoch nepreukázali teratogénny účinok gentamicínu. Je však známe, že gentamicín prechádza cez placentárnu bariéru a že jeho koncentrácia vo fetálnom sére je podobná koncentrácii v sére matiek.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

chlorocresolum, natrii dihydrogenophosphas monohydricus, cetomacrogolum 1000, acidum phosphoricum, vaselinum album, paraffinum liquidum, alcohol cetylicus et stearylicus, aqua purificata.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chrániť pred mrazom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Hliníková tuba s bezpečnostným plastovým uzáverom, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 15 a 30g

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Belupo, s.r.o. Bratislava

Slovenská Republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0042/97-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

6.2.1997/28.2.2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

október 2005

Článok dňa

Inzercia

Ayurvéda v Indii

Ayurvéda v Indii

Vyzerať dobre a zdravo je prianím takmer každého z nás. Ayurvéda používa liečebné procedúry, ktoré prinášajúci fyzickú, psychickú a duševnú harmóniu.

Máte vysoký cholesterol?

Máte vysoký cholesterol?

Ako účinne znižovať hladinu cholesterolu v krvi prirodzenými metódami? Akcia !!! Ku každému baleniu prípravku ARD Cholesterol 48 tbl dostanete + 1 balenie navyše v hodnote 29,38 EUR zadarmo!

^ Späť na vrch