LOCOID LOTION 0,1 %

lot 1x30 ml

Prehľad

Pozor, tento produkt sa už nenachádza v najnovších oficiálnych databázach. Z tohto dôvodu sú dátum platnosti údajov, a dátum aktualizácie staršie ako pri aktívnych produktoch. Tento produkt uchovávame v databáze iba pre archívne účely.
Názov LOCOID LOTION 0,1 %
Balenie lot 1x30 ml
Výdaj Viazaný na lekársky predpis
PIL Prezrieť príbalový leták
SPC Prezrieť súhrn charakteristických vlastností lieku
ATC Skupina D - Dermatologiká
D07 - Kortikosteroidy, Dermatologiká
D07A - Kortikosteroidy (samostatne)
Podobné produkty Nájsť podobné produkty (rovnaká ATC skupina)
Kód 9307
Registračné číslo 46/0381/95-S
Držiteľ ASL-CZ
Štát CZ
Posledná aktualizácia 27.05.2011.
Základné info platné k 01.05.2011.

Údaje o liekoch a produktoch sú získané z MZ SR, ŠÚKL, cenníku vzorkovej lekárne a držiteľov registračných licencií

Príbalový leták (PIL)

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Informácia o použití, čítajte pozorne!

LOCOID 0,1% (dermálna masť)

LOCOID LIPOCREAM 0,1%

LOCOID 0,1% (dermálny krém)

LOCOID CRELO 0,1%

LOCOID LOTION 0,1%

(hydrocortisoni butyras)

Lieková forma

Dermálna masť, dermálny krém, dermálna emulzia, loción

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, Česká republika.

Zloženie lieku

LOCOID 0,1%, dermálna masť

Liečivo: hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 g dermálnej masti.

Pomocné látky: paraffini unguentum compositum (zložená parafínová masť).

LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém

Liečivo: hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 g krému.

Pomocné látky: macrogoli 25 aetherum cetostearylicum (makrogolcetostearyléter), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol a stearylalkohol), paraffinum liquidum (tekutý parafín), vaselinum album (biela vazelína), propylparabenum (propylparabén), alcohol benzylicus (benzylalkohol), acidum citricum (kyselina citrónová), natrii citras (citrónan sodný), aqua purificata (čistená voda).

LOCOID 0,1%, dermálny krém

Liečivo: hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 g dermálneho krému.

Pomocné látky: macrogoli 25 aetherum cetostearylicum (makrogolcetostearyléter), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol a stearylalkohol), paraffinum liquidum (tekutý parafín), vaselinum album (biela vazelína), propylparabenum (propylparabén), butylparabenum (butylparabén), acidum citricum (kyselina citrónová), natrii citras (citrónan sodný), aqua purificata (čistená voda).

LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia

Liečivo: hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 g v 1 g dermálnej emulzie.

Pomocné látky: macrogoli 25 aetherum cetostearylicum (makrogolcetostearyléter), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol a stearylalkohol), vaselinum album (biela vazelína), paraffinum solidum (tvrdý parafín), Boraginis oleum (olej z Borago Officinalis), butylhydroxytoulenum (butyl-hydroxytoluén), propylenglycolum (propylénglykol), natrii citras (citrónan sodný), acidum citricum (kyselina citrónová), propylparabenum (propylparabén), butylparabenum (butylparabén), aqua purificata (čistená voda).

LOCOID LOTION 0,1%, loción

Liečivo: hydrocortisoni butyras (hydrokortizónbutyrát) 1 mg v 1 ml roztoku

Pomocné látky: alcohol isopropylicus (izopropylalkohol), glycerolum (glycerol), povidonum K 90 (povidón), acidum citricum (kyselina citrónová), natrii citras (citrónan sodný), aqua purificata (čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina

Dermatologikum, kortizonoidné antiflogistikum.

Charakteristika

LOCOID je hormonálny liek (nehalogenovaný kortikosteroid) na vonkajšie použitie. Má rýchly protizápalový, protialergický a protisvrbiaci účinok.

Indikácie

LOCOID sa používa na liečbu kožných ochorení, ktoré reagujú na zvonka aplikované hormonálne lieky obsahujúce kortikosteroidy, ako sú napr. zápalové kožné ochorenia (ekzémy, dermatitídy) a psoriáza.

Liek je určený pre dospelých, mladistvých a deti.

Kontraindikácie

LOCOID sa nesmie používať u pacientov, u ktorých je známa precitlivenosť na akúkoľvek zložku lieku, zvlášť na látky patriace do parabénovej skupiny. Rovnako ako iné vonkajšie kortikosteroidy, aj LOCOID sa nesmie používať na liečenie bakteriálnych infekcií (napr. impetigo), vírusových infekcií a infekcií, vyvolaných choroboplodnými hubami (napr. kvasinky - Candida). Liek sa nesmie používať pri akné, ružovke (rosacea) a pri kožných ochoreniach, ktoré sú dôsledkom predchádzajúcej liečby vonkajšími hormonálnymi liekmi ako je periorálna dermatitída, zoslabenie epidermis a tiež pri erupciách po použití plienok.

Nežiaduce účinky

LOCOID sa obvykle dobre znáša.

Môžu sa príležitostne vyskytovať alergické kožné reakcie, tie sa prejavujú sčervenaním kože, zdurením kože a/alebo malými pľuzgierikmi. V prípade, že sa zistia akékoľvek príznaky precitlivenosti, je nutné liečbu liekom LOCOID prerušiť. Pri dlhodobom liečení rozsiahlych kožných plôch a pri dlhodobom liečení okluzívnymi obväzmi môže dôjsť ku zníženiu funkcie nadobličiek, čo môže následne ovplyvniť výmenu látok v organizme. Tieto zmeny zahŕňajú edém, pocit smädu a častejšie močenie, únava, malátnosť a nechutenstvo. Tieto nežiaduce účinky sa nepozorovali pri lieku LOCOID. Možný vplyv lieku LOCOID na funkciu nadobličiek je prechodný a veľmi rýchle ustúpi po ukončení liečby.

Pri výskyte nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných neobvyklých reakcií sa poraďte so svojím lekárom.

Interakcie

Účinky rôznych súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. V prípade lieku LOCOID sa nepozorovali žiadne interakcie. Váš lekár by však mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré práve užívate, alebo ktoré sa chystáte užívať, či už na alebo bez lekárskeho predpisu.

Dávkovanie a spôsob podania

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti.

LOCOID sa aplikuje v malom množstve na postihnuté miesta 1x až 3x denne, pokiaľ lekár neurčí inak. Ak sa počas piatich dní nepozoruje žiadne zlepšenie, navštívte svojho lekára. Liečba trvá zvyčajne dva až tri týždne. Lekár môže vašu liečbu aj predĺžiť.

Na liečbu rôznych kožných porúch je dostupných niekoľko aplikačných foriem lieku :

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
subakútne a chronické kožné lézie.
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
subakútne a chronické kožné lézie.
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
akútne a exudatívne kožné lézie.
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
vlasatá časť hlavy a ochlpené časti pokožky, rozsiahle plochy poškodenej kože, zvlášť suchej.
LOCOID LOTION 0,1% loción:
lézie vo vlasatej časti hlavy a na ochlpených miestach tela

LOCOID CRELO 0,1% dermálny krém, LOCOID 0,1% dermálny krém a masť, LOCOID LIPOCREAM 0,1% dermálna emulzia, LOCOID LOTION 0,1% loción sú zmývateľné a kozmeticky prijateľné.

Špeciálne upozornenia

Neprerušujte priebeh vašej liečby sami od seba. Nepoužívajte tú istú liečbu na liečenie iných chorôb/porúch, ktorými môžete trpieť neskoršie bez toho, aby ste sa predtým poradili so svojím lekárom.

Liek nenanášajte na očné viečka a vyhnite sa jeho vniknutiu do oka. Pokožka tváre a kožné záhyby sú zvlášť citlivé na použitie kortikoidov a preto v týchto prípadoch treba zachovať opatrnosť. Vždy dodržujte pokyny Vášho lekára.

Liek sa nesmie nanášať na rany a na vredy.

Opakované lekárske kontroly sú nevyhnutné, zvlášť ak je liek nanášaný na rozsiahle kožné plochy a u detí.

Ak prišlo k neúmyselnému požitiu lieku LOCOID dieťaťom, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Počas tehotenstva a dojčenia je potrebné užívať liek s veľkou opatrnosťou a vyhnúť sa vysokým dávkam a dlhodobému užívaniu.

Uchovávanie

LOCOID 0,1% dermálnu masť a LOCOID LIPOCREAM 0,1% uchovávajte pri izbovej teplote (15 - 25 °C). LOCOID LOTION 0,1% uchováva v chlade (8-15°C). LOCOID CRELO 0,1% a LOCOID 0,1% dermálny krém uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie

LOCOID 0,1%, dermálna masť: 30 g dermálnej masti v hliníkovej tube.

LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém: 30 g dermálneho krému v hliníkovej tube

LOCOID 0,1%, dermálny krém: 30 g dermálneho krému v hliníkovej tube

LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia: 30 g dermálnej emulzie v plastovej fľaštičke

LOCOID LOTION 0,1%, loción: 30 ml v plastovej fľaštičke

Dátum revízie textu

Január 2007

Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

LOCOID 0,1% (dermálna masť)

LOCOID LIPOCREAM 0,1%

LOCOID 0,1% (dermálny krém)

LOCOID CRELO 0,1%

LOCOID LOTION 0,1%

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g dermálnej masti.
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g dermálneho krému.
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g dermálneho krému.
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g dermálnej emulzie.
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 ml lociónu.

3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálna masť, dermálny krém, dermálna emulzia a loción.

Vzhľad lieku:

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
takmer biela jemná masť
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
biely jemný krém
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
biely jemný krém
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
biela emulzia
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
číry bezfarebný loción

4. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

LOCOID sa používa na liečbu kožných ochorení, ktoré reagujú na zvonka aplikované hormonálne lieky obsahujúce kortikosteroidy, ako sú napr. zápalové kožné ochorenia (ekzémy, dermatitídy) a psoriáza, povrchové dermatózy odpovedajúce na liečbu kortikosteroidmi, ktoré nie sú mikrobiálneho pôvodu. LOCOID je indikovaný na liečbu tých kožných afekcií, u ktorých aplikácia slabšie účinných kortikosteroidov nevedie k dostatočnej odpovedi na terapiu.

Liek môžu používať dospelí, mladiství aj deti.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Naniesť 1 až 3 krát denne malé množstvo lieku LOCOID na postihnutú pokožku.

Po zlepšení ťažkostí je zvyčajne postačujúca aplikácia jeden krát denne, prípadne 2 - 3 krát do týždňa.

Obvykle sa neodporúča použiť viac ako 30 - 60 g lieku za týždeň.

Na liečbu rôznych kožných ochorení je dostupných niekoľko aplikačných foriem lieku LOCOID:

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
subakútne a chronické kožné lézie.
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
subakútne a chronické kožné lézie.
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
akútne a exudatívne kožné lézie.
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
vlasatá časť hlavy a ochlpené časti pokožky, rozsiahle plochy poškodenej kože, zvlášť suchej.
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
lézie vo vlasatej časti hlavy a na ochlpených miestach tela.

LOCOID CRELO 0,1% dermálny krém, LOCOID 0,1% dermálny krém a masť, LOCOID LIPOCREAM 0,1% dermálna emulzia, LOCOID LOTION 0,1% loción sú zmývateľné a kozmeticky prijateľné.

Spôsob použitia

LOCOID je potrebné nanášať rovnomerne v tenkej vrstve na postihnuté miesta pokožky. V záujme lepšieho prenikania sa odporúča ľahké vtieranie lieku do pokožky.

4.3. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na akúkoľvek zložku lieku.

Rosacea, acne vulgaris, periorálna dermatitída, plienková dermatitída, bakteriálne (napríklad impetigo), vírusové (napríklad herpes simplex) a mykotické (napríklad candida alebo dermatofyty) kožné infekcie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nenanášať na viečka pre možnosť náhodného rozšírenia na spojovky a rizika vyvolania glaucoma simplex a subkapsulárneho zákalu.

Na kortikosteroidy sú obzvlášť citlivé pokožka tváre, ochlpené časti tela a pokožka v okolí genitálií, na ošetrovanie týchto častí sa preto odporúča uprednostniť slabšie účinné kortikosteroidy.

V prípade nanášania kortikosteroidov na veľké plochy najmä pod (plastovou) oklúziou alebo do kožných záhybov môže dochádzať k značnému zvyšovaniu vstrebávania kortikosteroidov s následnou inhibíciou činnosti kôry nadobličiek.

Obzvlášť rýchle môže dochádzať k inhibícii funkcie kôry nadobličiek u detí. Okrem toho môže dochádzať i k inhibícii vylučovania rastového hormónu. V prípade potreby dlhodobej liečby sa preto odporúča pravidelná kontrola výšky a hmotnosti pacienta a tiež pravidelné sledovanie plazmatických hladín kortizónu.

U detí s ekzémom sa uskutočnila porovnávacia klinická štúdia. Deťom sa aplikoval buď LOCOID masť alebo 1% hydrokortizónová masť, v dávke 30-60 g týždenne. Výsledky merania hladiny ACTH a Synacthenový test ukázali, že žiadny z liekov nespôsobil po 4 týždňoch liečby potlačenie funkcie osi hypotalamus- hypofýza- nadoblička.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe žiadne interakcie.

4.6 Gravidita a laktácia

Je známy prechod kortikoidov cez placentárnu bariéru a ich vplyv na vývoj plodu. Takýto účinok však môže byť významný iba v prípade intenzívnej liečby veľkých povrchov pokožky silne účinnými alebo veľmi silne účinnými liekmi. V štúdiách na zvieratách boli dokázané teratogénne účinky kortikosteroidov.

Nie je známe, či kortikoidy absorbované cez pokožku, prenikajú do materského mlieka. V prípade potreby lokálneho použitia významných množstiev lieku LOCOID v čase dojčenia sa preto odporúča zachovávať opatrnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe údaje o nepriaznivom vplyve užívania lieku LOCOID na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje, avšak sa ani nepredpokladá , že by mohol spôsobovať v tejto oblasti akékoľvek ťažkosti.

4.8 Nežiaduce účinky

LOCOID sa obvykle dobre znáša.

Je možný výskyt lokálnej a systémovej toxicity, najmä pri prolongovanom používaní na rozsiahle kožné plochy, po aplikácii v citlivých oblastiach (viečka, flexúry, v genitálnej oblasti) alebo pod oklúziou. U detí je odporúčaná krátkodobá terapia, zvlášť, ak sa zvažuje aplikácia na citlivé miesta pokožky alebo na rozsiahle poškodenú pokožku.

U pacientov s precitlivenosťou na parabény sa môže vyskytnúť lokálne podráždenie.

4.9 Predávkovanie

Nie sú dostupné žiadne informácie o predávkovaní liekom LOCOID.

V prípade symptómov chronického predávkovania sa môže vyskytovať hyperkortikoidizmus.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, kortizonoidné antiflogistikum.

ATC kód: D07AB02.

Mechanizmus účinku:

Ako liečivo obsahuje LOCOID syntetický kortikosteroid hydrokortizón-17-butyrát. Vyznačuje sa rýchlym protizápalovým, antipruritickým a vazokonstrikčným účinkom. Vzhľadom na tieto účinky sa používa na symptomatickú liečbu rôznych kožných porúch, ktoré reagujú na liečbu kortikoidmi.

  1. Farmakokinetické vlastnosti

Stupeň perkutánnej absorpcie závisí od mnohých faktorov (vehikulum, integrita epidermálnej bariéry, oklúzia). Zápal, poškodenie kožnej bariéry, ako aj oklúzia, absorpciu zvyšujú. Po lokálnej aplikácii sa v epidermis, hlavne v stratum corneum, vytvára depozit kortikoidu.

Akonáhle dôjde k absorpcii kožou, je farmakokinetika podobná ako po systémovom podaní. In vitro vykazuje hydrokortizónbutyrát vysokú afinitu na plazmatické proteíny (približne 85 %). Hydokortizónbutyrát je primárne metabolizovaný v pečeni na hydrokortizón a ostatné metabolity. Vylučuje sa močom (hlavne vo forme metabolitov a len vo veľmi malom množstve nezmenený) a do žlče. Napríklad, u zdravých dobrovoľníkov sa po 16 hodinách po aplikácii 0,1 % hydrokortizónbuyrátu (krém) pod oklúziou, vylúčilo 9,5% aplikovanej dávky močom a 9,5% stolicou.

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť liekov je potvrdená dlhodobým používaním v klinickej praxi.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
paraffini unguentum compositum
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
alcohol cetylstearylicus, macrogoli 25 aetherum cetosterylicum, paraffinum liquidum, vaselinum album, propylparabenum, alcohol benzylicus, acidum citricum, natrii citras, aqua purificata.
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
alcohol cetylstearylicus, macrogoli 25 aetherum cetosterylicum, paraffinum liquidum, vaselinum album, propylparabenum, butylparabenum, acidum citricum, natrii citras, aqua purificata.
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
alcohol cetylstearylicus, macrogoli 25 aetherum cetosterylicum, vaselinum album, paraffinum solidum, boraginis oleum, butylhydroxytoluenum, propylenglykolum, natrii citras, acidum citricum, propylparabenum, butylparabenum, aqua purificata.
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
alcohol isopropylicus, glycerolum, polyvidonum K90, acidum citricum, natrii citras, aqua purifficata.

6.2 Inkompatibility

Oxid zinočnatý a erytromycín netvoria s liekom LOCOID stabilnú zmes. Preto lieky, ktoré obsahujú oxid zinočnatý alebo erytromycín, sa nemajú aplikovať súčasne s liekom LOCOID.

6.3 Čas použiteľnosti

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
5 rokov
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
3 roky
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
3 roky
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
2 roky
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
4 roky

6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

LOCOID 0,1% dermálnu masť a LOCOID LIPOCREAM 0,1% uchovávajte pri teplote 15-25 °C. LOCOID LOTION 0,1% uchovávajte v chlade (8-15°C). LOCOID CRELO 0,1% a LOCOID 0,1% dermálny krém uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
hliníková tuba, skrutkovací plastový uzáver, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.
Veľkosť balenia: 30 g dermálnej masti
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
hliníková tuba, skrutkovací plastový uzáver, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.
Veľkosť balenia: 30 g krému
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
hliníková tuba, skrutkovací plastový uzáver, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.
Veľkosť balenia: 30 g dermálneho krému
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
biela nepriesvitná polyetylénová fľaška s kvapkacím hrotom, skrutkovací uzáver z polypropylénu, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.
Veľkosť balenia: 30 g dermálnej emulzie
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
fľaštička z plastickej hmoty ukončená kvapkadlom, skrutkovací uzáver z plastu, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.
Veľkosť balenia: 30 ml lociónu

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Dermálna masť, dermálny krém, dermálna emulzia a loción sú na vonkajšie použitie.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94,186 00 Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
46/0893/92-C/S
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
46/0382/95-S
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
46/0896/92-C/S
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
46/0527/96-S
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
46/0381/95-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

LOCOID 0,1%, dermálna masť:
30.12.1992
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, dermálny krém:
11.07.1995
LOCOID 0,1%, dermálny krém:
30.12.1992
LOCOID CRELO 0,1%, dermálna emulzia:
13.06.1996
LOCOID LOTION 0,1%, loción:
11.07.1995

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Január 2007

^ Späť na vrch