(L98) Iné choroby kože a podkožného tkaniva nezatriedené inde

O sekciu vyššie - L80 - L99 Iné choroby kože a podkožného tkaniva
K tejto značke žial nie je priradený žiadny obsah.
^ Späť na vrch