ALTHÉRA

plv 1x450 g

Súhrn

Názov
ALTHÉRA
Balenie
plv 1x450 g
Max. cena podľa MZ
14EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
7.82
Doplatok
6.18
Doplatok v %
44
Kód
D0403
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
GIT, ALG, PED