AL 110 Lactose Free

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
AL 110 Lactose Free
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
8EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
4.24
Doplatok
3.76
Doplatok v %
47
Kód
D0427
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
GIT, PED, ENP