BEBA A.R.

plv 1x750 g

Súhrn

Názov
BEBA A.R.
Balenie
plv 1x750 g
Max. cena podľa MZ
17EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
8.29
Doplatok
8.71
Doplatok v %
51
Kód
D0470
Preskripčné obmedzenie
PED,GIT