BEBA 1 H.A. Premium

plv 1x900 g

Súhrn

Názov
BEBA 1 H.A. Premium
Balenie
plv 1x900 g
Max. cena podľa MZ
21EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
12.08
Doplatok
8.92
Doplatok v %
42
Kód
D0468
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT