BEBA 2 H.A. Premium

plv 1x900 g

Súhrn

Názov
BEBA 2 H.A. Premium
Balenie
plv 1x900 g
Max. cena podľa MZ
21EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
11.55
Doplatok
9.45
Doplatok v %
45
Kód
D0469
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT