Beba Sensitive

plv 1x500 g

Súhrn

Názov
Beba Sensitive
Balenie
plv 1x500 g
Max. cena podľa MZ
13EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
6.76
Doplatok
6.24
Doplatok v %
48
Kód
D0485
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT