Milupa PKU 2 Fruta - Exotic Fruits

sol 30x100 ml

Súhrn

Názov
Milupa PKU 2 Fruta - Exotic Fruits
Balenie
sol 30x100 ml
Max. cena podľa MZ
429EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
429.36
Doplatok
-0.36000000000001
Kód
D0477
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
END, ENP, PED