Milupa PKU 2 Fruta - Red Fruits

sol 1x100 ml

Súhrn

Názov
Milupa PKU 2 Fruta - Red Fruits
Balenie
sol 1x100 ml
Max. cena podľa MZ
17EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
14.31
Doplatok
2.69
Doplatok v %
16
Kód
D0474
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
END, ENP, PED