NUTRIDRINK COMPACT s banánovou príchuťou

sol 4x125 ml

Súhrn

Názov
NUTRIDRINK COMPACT s banánovou príchuťou
Balenie
sol 4x125 ml
Max. cena podľa MZ
11EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
6.96
Doplatok
4.04
Doplatok v %
37
Kód
D0494
Držiteľ
NUTRICIA N.V.
Štát
Holandské kráľovstvo