GLUCERNA SELECT, vanilková príchuť

sl 1x500 ml

Súhrn

Názov
GLUCERNA SELECT, vanilková príchuť
Balenie
sl 1x500 ml
Max. cena podľa MZ
8EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
4.35
Doplatok
3.65
Doplatok v %
46
Kód
D0532
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, DIA, GIT