Sunar NUTRADEFENSE HA2

plv 2x300 g

Súhrn

Názov
Sunar NUTRADEFENSE HA2
Balenie
plv 2x300 g
Max. cena podľa MZ
13EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
7.54
Doplatok
5.46
Doplatok v %
42
Kód
D0566
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT