BEBA H.A. 1

plv 1x800 g

Súhrn

Názov
BEBA H.A. 1
Balenie
plv 1x800 g
Max. cena podľa MZ
20EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
10.73
Doplatok
9.27
Doplatok v %
46
Kód
D0572
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT