BEBA H.A. 2

plv 1x800 g

Súhrn

Názov
BEBA H.A. 2
Balenie
plv 1x800 g
Max. cena podľa MZ
20EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
10.27
Doplatok
9.73
Doplatok v %
49
Kód
D0573
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT