BEBA H.A. 2

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
BEBA H.A. 2
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
11EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
5.17
Doplatok
5.83
Doplatok v %
53
Kód
D0579
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT