Beba Sensitive

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
Beba Sensitive
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
11EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
5.41
Doplatok
5.59
Doplatok v %
51
Kód
D0584
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT