ENSURE Plus Advance, banánová príchuť

sol 1x220 ml

Súhrn

Názov
ENSURE Plus Advance, banánová príchuť
Balenie
sol 1x220 ml
Max. cena podľa MZ
3EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
3.1
Doplatok
-0.1
Doplatok v %
-3
Kód
D0571
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
GER, GIT, INT, ONK