GLYCOSADE

plv 30x60 g

Súhrn

Názov
GLYCOSADE
Balenie
plv 30x60 g
Max. cena podľa MZ
145EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
145.78
Doplatok
-0.78
Doplatok v %
-1
Kód
D0592
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED