MILUPA OS 3 ADVANTA

plv 1x500 g

Súhrn

Názov
MILUPA OS 3 ADVANTA
Balenie
plv 1x500 g
Max. cena podľa MZ
270EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
270.69
Doplatok
-0.69
Kód
D0606
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED