GLUCERNA Triple Care, vanilková príchuť

sol 1x220 ml

Súhrn

Názov
GLUCERNA Triple Care, vanilková príchuť
Balenie
sol 1x220 ml
Max. cena podľa MZ
2EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
2.75
Doplatok
-0.75
Doplatok v %
-38
Kód
D0671
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
INT, DIA, END, ENP