KETOCAL 4:1 bez príchute

plv 6x300 g

Súhrn

Názov
KETOCAL 4:1 bez príchute
Balenie
plv 6x300 g
Max. cena podľa MZ
347EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
346.99
Doplatok
0.0099999999999909
Kód
D0693
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
NEU, PED