NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN s banánovou príchuťou

sol 24x125 ml

Súhrn

Názov
NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN s banánovou príchuťou
Balenie
sol 24x125 ml
Max. cena podľa MZ
41EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
41.76
Doplatok
-0.76
Doplatok v %
-2
Kód
D0708
Držiteľ
NUTRICIA N.V.
Štát
Holandské kráľovstvo