NEPRO HP jahodová príchuť

sol 1x220 ml

Súhrn

Názov
NEPRO HP jahodová príchuť
Balenie
sol 1x220 ml
Max. cena podľa MZ
3EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
3.47
Doplatok
-0.47
Doplatok v %
-16
Kód
D0689
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, NEF