NEPRO HP vanilková príchuť

sol 1x220 ml

Súhrn

Názov
NEPRO HP vanilková príchuť
Balenie
sol 1x220 ml
Max. cena podľa MZ
3EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
3.47
Doplatok
-0.47
Doplatok v %
-16
Kód
D0690
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, NEF