NEPRO HP jahodová príchuť

sol 30x220 ml

Súhrn

Názov
NEPRO HP jahodová príchuť
Balenie
sol 30x220 ml
Max. cena podľa MZ
104EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
104.19
Doplatok
-0.19
Kód
D0721
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, NEF