ENSURE Plus Advance, vanilková príchuť

sol 30x220 ml

Súhrn

Názov
ENSURE Plus Advance, vanilková príchuť
Balenie
sol 30x220 ml
Max. cena podľa MZ
93EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
92.96
Doplatok
0.040000000000006
Kód
D0725
Držiteľ
ABBOTT LABORATORIES
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
GER, GIT, INT, ONK