Sunar premium HA2

plv 2x300 g

Súhrn

Názov
Sunar premium HA2
Balenie
plv 2x300 g
Max. cena podľa MZ
17EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
7.54
Doplatok
9.46
Doplatok v %
56
Kód
D0731
Preskripčné obmedzenie
PED, GIT