SinPhe 1

plv 1x500 g

Súhrn

Názov
SinPhe 1
Balenie
plv 1x500 g
Max. cena podľa MZ
178EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
178.63
Doplatok
-0.63
Kód
D0186
Držiteľ
IMUNA PHARM HOLDING, a.s., Šarišské Micha?any
Štát
Slovenská republika
Preskripčné obmedzenie
END, ENP, PED