SinPhe 1

plv 4x500 g

Súhrn

Názov
SinPhe 1
Balenie
plv 4x500 g
Max. cena podľa MZ
697EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
697.97
Doplatok
-0.97000000000003
Kód
D0187
Držiteľ
IMUNA PHARM HOLDING, a.s., Šarišské Micha?any
Štát
Slovenská republika
Preskripčné obmedzenie
END, ENP, PED