MILUPA lp-drink

1x400 g

Súhrn

Názov
MILUPA lp-drink
Balenie
1x400 g
Max. cena podľa MZ
21EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
6.02
Doplatok
14.98
Doplatok v %
71
Kód
D0212
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED, NEF