MILUPA lp-flakes

1x375 g

Súhrn

Názov
MILUPA lp-flakes
Balenie
1x375 g
Max. cena podľa MZ
9EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
5.65
Doplatok
3.35
Doplatok v %
37
Kód
D0213
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED, NEF