LOPROFIN low protein herb crackers

1x150 g

Súhrn

Názov
LOPROFIN low protein herb crackers
Balenie
1x150 g
Max. cena podľa MZ
9EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
2.45
Doplatok
6.55
Doplatok v %
73
Kód
D0211
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED, NEF