MILUPA lp-ringlets

1x250 g

Súhrn

Názov
MILUPA lp-ringlets
Balenie
1x250 g
Max. cena podľa MZ
7EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
3.76
Doplatok
3.24
Doplatok v %
46
Kód
D0214
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED, NEF