M-AM 3

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
M-AM 3
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
239EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
239.7
Doplatok
-0.69999999999999
Kód
D0106
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
DIA, END, ENP, PED