L-ARGINÍN

plv 1x100 g

Súhrn

Názov
L-ARGINÍN
Balenie
plv 1x100 g
Max. cena podľa MZ
72EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
72.31
Doplatok
-0.31
Kód
D0134
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED, INT