L-CITRULÍN

plv 1x100 g

Súhrn

Názov
L-CITRULÍN
Balenie
plv 1x100 g
Max. cena podľa MZ
222EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
222.15
Doplatok
-0.15000000000001
Kód
D0135
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED, INT