L-VALÍN

plv 1x100 g

Súhrn

Názov
L-VALÍN
Balenie
plv 1x100 g
Max. cena podľa MZ
164EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
164.67
Doplatok
-0.66999999999999
Kód
D0138
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED