L-ISOLEUCIN

plv 1x100 g

Súhrn

Názov
L-ISOLEUCIN
Balenie
plv 1x100 g
Max. cena podľa MZ
276EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
276.67
Doplatok
-0.67000000000002
Kód
D0136
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED