L-KARNITÍN

plv 1x1 g

Súhrn

Názov
L-KARNITÍN
Balenie
plv 1x1 g
Max. cena podľa MZ
8EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
6.99
Doplatok
1.01
Doplatok v %
13
Kód
D0137
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
PED, INT, NEU