ALFARE

plv 1x400 g

Súhrn

Názov
ALFARE
Balenie
plv 1x400 g
Max. cena podľa MZ
16EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
10.69
Doplatok
5.31
Doplatok v %
33
Kód
D0120
Štát
Holandské kráľovstvo
Preskripčné obmedzenie
GIT, ALG, PED