LOPHLEX pomaranč

plv 1x27,8 g

Súhrn

Názov
LOPHLEX pomaranč
Balenie
plv 1x27,8 g
Max. cena podľa MZ
22EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
19.31
Doplatok
2.69
Doplatok v %
12
Kód
D0268
Držiteľ
SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH
Štát
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Preskripčné obmedzenie
END, ENP, PED