Osmeral DS tetra

sol 1x470 ml

Súhrn

Názov
Osmeral DS tetra
Balenie
sol 1x470 ml
Max. cena podľa MZ
5EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
4.09
Doplatok
0.91
Doplatok v %
18
Kód
D0312
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, DIA, GIT