DIBEN

sol 15x 500 ml

Súhrn

Názov
DIBEN
Balenie
sol 15x 500 ml
Max. cena podľa MZ
62EUR
Úhrada zdravotnou poisťovňou
62.19
Doplatok
-0.19
Kód
D0331
Držiteľ
FRESENIUS E.DR.KG
Preskripčné obmedzenie
INT, PED, DIA, GIT